Metody uzdatniania wody

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, oferujemy różne metody uzdatniania wody. Cały proces technologiczny przebiera w oparciu
o szczegółową analizę wody przeprowadzoną w akredytowanym laboratorium. W zależności od uzyskanego wyniku, możemy zaproponować następujące metody uzdatniania wody:Metody uzdatniania wody

 

Na czym polega uzdatnianie wody?

Uzdatnianie wody jest procesem skomplikowanym, polegającym na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Woda może być uzdatniana dla potrzeb:

Substancje znajdujące się w wodzie to przede wszystkim związki pochodzenia naturalnego oraz substancje wprowadzone do wód wskutek działalności człowieka. Można więc zetknąć się z przekroczonymi normami żelaza, manganu, amoniaku czy azotanów. Uzdatnianie wody jest więc koniecznością. Biorąc pod uwagę fakt, iż woda jest czynnikiem o elementarnym znaczeniu nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, ale też w jego działalności gospodarczej, stosuje się różne metody uzdatniania wody. Mają one na celu dostosowanie właściwości fizykochemicznych wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837  tel. 33 819 28 64