Uzdatnianie wody pitnej - metody

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, oferujemy różne metody uzdatniania wody pitnej. Cały proces technologiczny przebiera w oparciu
o szczegółową analizę wody przeprowadzoną w akredytowanym laboratorium. W zależności od uzyskanego wyniku, możemy zaproponować następujące sposoby uzdatniania wody:Badanie stanu wody

 

Na czym polega uzdatnianie wody?

Jest to skomplikowany proces, polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Woda może być uzdatniana dla potrzeb:

Substancje znajdujące się w wodzie to przede wszystkim związki pochodzenia naturalnego oraz substancje wprowadzone do wód wskutek działalności człowieka. Można więc zetknąć się z przekroczonymi normami żelaza, manganu, amoniaku czy azotanów. Uzdatnianie wody jest więc koniecznością. Biorąc pod uwagę fakt, iż woda jest czynnikiem o elementarnym znaczeniu nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, ale też w jego działalności gospodarczej, stosuje się różne metody jej uzdatniania. Mają one na celu dostosowanie właściwości fizykochemicznych wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837  tel. 33 819 28 64