Czyszczenie instalacji

Dlaczego należy czyścić instalacje?

Instalacje wodne – bez względu na to czy w obiektach mieszkalnych, przemysłowych czy też z obiektów użyteczności publicznej, narażone są na występowanie osadów i innego rodzaju zanieczyszczeń. Na skutek procesu eksploatacji, wewnętrzne ścianki instalacji pokrywają się biofilmem, czyli wyjątkowo trudną do usunięcia warstwą różnorakich pleśni, grzybów, bakterii i osadów nieorganicznych. Biofilm jest bardzo odporny na działania dezynfekcyjne i czyszczące, a tym samym stanowi realne niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników danej instalacji.

Poza tym, niewłaściwa eksploatacja oraz nieskuteczne usuwanie biofilmu, doprowadzić może bardzo szybko do wystąpienia korozji. A gdy instalacja zostanie pokryta rdzą, stanowiącą doskonałe podłoże dla mikroorganizmów (skupisko mikroflory oraz materii nieorganicznej), usunięcie skażenia może się okazać wręcz niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem będzie wtedy kosztowna wymiana. Aby do tego nie dopuścić, należy przeprowadzać regularne czyszczenie instalacji – bez względu na jej rodzaj. Działanie takie nie wymaga dużego nakładu pracy oraz jest o wiele tańsze.

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji – Nasza oferta

Usługi czyszczenia oraz dezynfekcji sieci wodociągowych i instalacji wody realizujemy z wykorzystaniem wysokiej jakości, sprawdzonych środków chemicznych. Na stosowane przez nas preparaty składają się m.in. mieszaniny kwasów organicznych i nieorganicznych, utleniaczy, zasad, jak i biocydów. Gdy zachodzi taka potrzeba, przeprowadzamy także tzw. płukanie hydropneumatyczne (wodno – powietrzne).

Na nasze usługi składa się:

 •     czyszczenie oraz dezynfekcja chemiczna każdego typu instalacji wody przeznaczonej do spożycia (pitnej), technologicznej (m.in. ciepłej i chłodniczej, procesowej)
 •     dezynfekcja tradycyjna (przy udziale podchlorynu sodu i dwutlenku chloru)
 •     dezynfekcja innowacyjna (z udziałem nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego)
 •     płukanie sieci oraz płukanie wodno-powietrzne
 •     pobieranie i badanie wody
 •     przeprowadzanie audytów higienicznych

Poza tym realizujemy sprzedaż i montaż:

 •     systemów stałej dezynfekcji wody
 •     zestawów dozujących
 •     promienników UV

Zalety naszej oferty:

 •     skuteczne oraz sprawne czyszczenie sieci
 •     krótki czas realizacji
 •     niski koszt
 •     dezynfekcja nie wpływająca na żywotność materiałów instalacyjnych
 •     stosowanie atestowanych preparatów chemicznych
 •     technologie bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego

Stosowane przez nas metody dezynfekcji:

 •     dezynfekcja podchlorynem sodu – chlorowanie

    Skuteczność tej metody uzależniona jest przede wszystkim od pH – im jest niższe, tym oddziaływanie podchlorynu daje lepsze rezultaty. Należy mieć tutaj na uwadze fakt, że niski odczyn pH ma duży wpływ na obniżanie odporności instalacji na korozje. Dlatego też – pomimo tego, że jest to jedna z najpopularniejszych metod, w wielu przypadkach zaleca się używanie innych – bardziej skutecznych oraz bezpiecznych sposobów.

 •     dezynfekcja dwutlenkiem chloru

    Selektywne właściwości utleniające dwutlenku węgla powodują, że nie dopuszcza on do transportu składników odżywczych poprzez ściany komórkowe, a tym samym powoduje, że komórki obumierają. Wspomniana selektywność umożliwia działanie w stężeniach niższych niż na przykład chlor bądź ozon, czego efektem jest niezbyt mocne oddziaływanie na elementy instalacji. Poza tym, dezynfekcja dwutlenkiem chloru stanowi proces krótki oraz wyjątkowo skuteczny.

 •     dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym

    Stosowanie nadtlenku wodoru oraz kwasu nadoctowego polega na tym, że składniki te rozpadają się w obecności substancji organicznych, a następnie wydzielają wolny tlen, posiadający bardzo silne właściwości dezynfekcyjne. Metoda ta jest równie skuteczna na przetrwalnikowe formy mikroflory – zapewnia przez to długotrwały efekt. Tym co wyróżnia ten sposób dezynfekcji jest także to, że nie oddziałuje na materiały instalacyjne. Wykorzystanie nadtlenku wodoru oraz kwasu nadoctowego to gwarancja na szybkie oraz wydajne zdezynfekowanie sieci wodociągowej.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!