Czyszczenie instalacji

Dlaczego należy czyścić instalacje?

Instalacje wodne – bez względu na to czy w obiektach mieszkalnych, przemysłowych czy też z obiektów użyteczności publicznej, narażone są na występowanie osadów i innego rodzaju zanieczyszczeń. Na skutek procesu eksploatacji, wewnętrzne ścianki instalacji pokrywają się biofilmem, czyli wyjątkowo trudną do usunięcia warstwą różnorakich pleśni, grzybów, bakterii i osadów nieorganicznych. Biofilm jest bardzo odporny na działania dezynfekcyjne i czyszczące, a tym samym stanowi realne niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników danej instalacji.

Poza tym, niewłaściwa eksploatacja oraz nieskuteczne usuwanie biofilmu, doprowadzić może bardzo szybko do wystąpienia korozji. A gdy instalacja zostanie pokryta rdzą, stanowiącą doskonałe podłoże dla mikroorganizmów (skupisko mikroflory oraz materii nieorganicznej), usunięcie skażenia może się okazać wręcz niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem będzie wtedy kosztowna wymiana. Aby do tego nie dopuścić, należy przeprowadzać regularne czyszczenie instalacji – bez względu na jej rodzaj. Działanie takie nie wymaga dużego nakładu pracy oraz jest o wiele tańsze.

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji – Nasza oferta

Usługi czyszczenia oraz dezynfekcji sieci wodociągowych i instalacji wody realizujemy z wykorzystaniem wysokiej jakości, sprawdzonych środków chemicznych. Na stosowane przez nas preparaty składają się m.in. mieszaniny kwasów organicznych i nieorganicznych, utleniaczy, zasad, jak i biocydów. Gdy zachodzi taka potrzeba, przeprowadzamy także tzw. płukanie hydropneumatyczne (wodno – powietrzne).

Na nasze usługi składa się:

 •     czyszczenie oraz dezynfekcja chemiczna każdego typu instalacji wody przeznaczonej do spożycia (pitnej), technologicznej (m.in. ciepłej i chłodniczej, procesowej)
 •     dezynfekcja tradycyjna (przy udziale podchlorynu sodu i dwutlenku chloru)
 •     dezynfekcja innowacyjna (z udziałem nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego)
 •     płukanie sieci oraz płukanie wodno-powietrzne
 •     pobieranie i badanie wody
 •     przeprowadzanie audytów higienicznych

Poza tym realizujemy sprzedaż i montaż:

 •     systemów stałej dezynfekcji wody
 •     zestawów dozujących
 •     promienników UV

Zalety naszej oferty:

 •     skuteczne oraz sprawne czyszczenie sieci
 •     krótki czas realizacji
 •     niski koszt
 •     dezynfekcja nie wpływająca na żywotność materiałów instalacyjnych
 •     stosowanie atestowanych preparatów chemicznych
 •     technologie bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego

Stosowane przez nas metody dezynfekcji:

 •     dezynfekcja podchlorynem sodu – chlorowanie

    Skuteczność tej metody uzależniona jest przede wszystkim od pH – im jest niższe, tym oddziaływanie podchlorynu daje lepsze rezultaty. Należy mieć tutaj na uwadze fakt, że niski odczyn pH ma duży wpływ na obniżanie odporności instalacji na korozje. Dlatego też – pomimo tego, że jest to jedna z najpopularniejszych metod, w wielu przypadkach zaleca się używanie innych – bardziej skutecznych oraz bezpiecznych sposobów.

 •     dezynfekcja dwutlenkiem chloru

    Selektywne właściwości utleniające dwutlenku węgla powodują, że nie dopuszcza on do transportu składników odżywczych poprzez ściany komórkowe, a tym samym powoduje, że komórki obumierają. Wspomniana selektywność umożliwia działanie w stężeniach niższych niż na przykład chlor bądź ozon, czego efektem jest niezbyt mocne oddziaływanie na elementy instalacji. Poza tym, dezynfekcja dwutlenkiem chloru stanowi proces krótki oraz wyjątkowo skuteczny.

 •     dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym

    Stosowanie nadtlenku wodoru oraz kwasu nadoctowego polega na tym, że składniki te rozpadają się w obecności substancji organicznych, a następnie wydzielają wolny tlen, posiadający bardzo silne właściwości dezynfekcyjne. Metoda ta jest równie skuteczna na przetrwalnikowe formy mikroflory – zapewnia przez to długotrwały efekt. Tym co wyróżnia ten sposób dezynfekcji jest także to, że nie oddziałuje na materiały instalacyjne. Wykorzystanie nadtlenku wodoru oraz kwasu nadoctowego to gwarancja na szybkie oraz wydajne zdezynfekowanie sieci wodociągowej.

Chemiczne czyszczenie instalacji c.o.

Chemiczne czyszczenie instalacji c.o.

Instalacje wody powinny być okresowo czyszczone chemicznie. Ocenia się, że w celu zachowania ekonomicznej i sprawnej instalacji C.O. należy czyścić instalacje co 5 – 8 lat. Chemiczne czyszczenie polega na przepuszczeniu przez układ mieszaniny chemikaliów, które rozpuszczają zalegające osady. Mieszanina chemikaliów zawiera dodatkowo inhibitory korozji, co zmniejsza szybkość korozji oraz ogranicza odkładanie się osadu i przedłuża żywotność instalacji.

Każda instalacja jest inna. Dlatego też chemiczne czyszczenie instalacji powadzimy zróżnicowanymi metodami z zastosowaniem środków chemicznych najwyższej jakości. Oferujemy rozwiązania przygotowane specjalnie dla Państwa instalacji.

Korozja i skład wody — jak wpływają na instalacje?

Pomimo tego, że obecnie wykorzystywane w instalacjach materiały posiadają wysoką odporność na korozję oraz procesy starzeniowe, nie gwarantują one idealnej trwałości w ciągu wielu lat eksploatacji. Nawet nowe sprzęty i instalacje wymagają czyszczenia, dzięki temu mogą dłużej działać bezawaryjnie. Płukanie instalacji C.O. zapobiega również powstawaniu takich problemów, jak:

 • niedogrzanie grzejników,
 • zapowietrzanie,
 • blokowanie rur.

Sprawnie funkcjonująca instalacja zapewnia o wiele większe oszczędności niż awaryjne urządzenia, które nie działają w pełni swoich możliwości i generują dodatkowe koszty.

Systemy grzewcze zbudowane są z wielu rodzajów tworzyw, przez co możliwe jest występowanie zróżnicowanych zjawisk fizykochemicznych oraz biochemicznych w jednym układzie. Mimo szczelności wiele z nich następuje samorzutnie wskutek reakcji roztworu wodnego, który znajduje się w obiegu. Instalacja C.O. najczęściej składa się z kompozycji takich materiałów, jak:

 • stal,
 • aluminium,
 • miedź,
 • tworzywa sztuczne,
 • mosiądz.

W przypadku metali najniebezpieczniejszym zjawiskiem jest występowanie korozji elektrochemicznej. Na skutek obecności metalu i roztworu w instalacji powstaje ogniwo, co powoduje uszkadzanie wewnętrznych powierzchni w przewodach rurowych.

Przed podjęciem decyzji o czyszczeniu instalacji C.O. warto wykonać analizę fizykochemiczną pobranej z niej wody. Skład dostarczy nam odpowiednich informacji na temat tego, z jakim ewentualnym problemem możemy mieć do czynienia. Zupełnie czysta woda, choć wydaje się korzystna, ponieważ nie powoduje zjawisk elektrochemicznych, może intensywnie wymywać niektóre pierwiastki z instalacji. Natomiast woda wodociągowa zawsze posiada w swoim składzie substancje, które będą miały wpływ na obecność procesów korozyjnych. Jeśli wykonana analiza wskazuje na wzrost rozwoju mikroorganizmów i na wysokie zanieczyszczenie osadami substancji nieorganicznych, oznacza to, że wskazane jest płukanie instalacji C.O., które rozwiąże istniejące problemy.

Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania

Metoda czyszczenia chemicznego polega na wtłoczeniu do instalacji roztworu preparatu rozpuszczającego kamień wodny oraz produkty korozji i niektóre osady, a następnie wywołaniu cyrkulacji przez określony czas (najczęściej 4-6 h). Cyrkulacja odbywa się w różnych kierunkach, a czas płukania jest zależny od składu zanieczyszczeń, grubości kamienia oraz warunków hydraulicznych instalacji. Stosowane przez nas środki po korekcie i zbadaniu odczynu pH mogą być spuszczone do kanalizacji.

Przebieg realizacji czyszczenia chemicznego

 1. Spuszczenie wody z instalacji.
 2. Wpięcie do instalacji węży agregatu płuczącego.
 3. Przygotowanie i wtłoczenie preparatu.
 4. Włączenie agregatu i płukanie.
 5. Opróżnienie zładu wraz z neutralizacją i kontrolą do kanalizacji Klienta.
 6. Wypłukanie instalacji wodą.
 7. Demontaż agregatu oraz węży.
 8. Napełnienie, odpowietrzenie, uruchomienie i kontrola instalacji.
 9. Zabezpieczenie instalacji przed poprzez dodanie odpowiedniego inhibitora korozji.

Warto pamiętać, że zabezpieczenie inhibitorami korozji będzie najskuteczniejsze tylko wtedy, gdy zostanie poprzedzone czyszczeniem instalacji C.O. Preparaty zapobiegają przyszłym uszkodzeniom, ale nie rozpuszczają obecnie istniejących osadów i złogów, więc konieczne jest wcześniejsze usunięcie ich z przewodów. Nie powinno się pomijać kroku zabezpieczenia inhibitorem — płukanie instalacji C.O. i jej czyszczenie odsłania powierzchnię metalu, co sprawia, że jest ona bardziej podatna na rdzewienie. Oczyszczanie konieczne jest także, jeśli planowany jest montaż nowego kotła albo wymiana grzejników.

Chemiczne czyszczenie ciepłej wody użytkowej

Najczęstszym problemem spotykanym w instalacjach ciepłej wody socjalnej jest zarastanie kamieniem i osadami instalacji c.w.u. a szczególnie instalacji cyrkulacji. Duża ilość osadów może doprowadzić do braku cyrkulacji w instalacji, a co za tym idzie do znacznych strat energii i rozwoju bakterii. Objawami tego zjawiska mogą być uszkodzenia armatury czy obniżenie wydajności wymienników ciepła. Gdy wykonywane jest czyszczenie instalacji C.O. można przy okazji, jeśli zachodzi taka potrzeba, zadbać o przepłukanie ciepłej wody użytkowej. Czyszczenie chemiczne instalacji c.w.u polega, podobnie jak czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania, na wtłoczeniu do instalacji preparatu, a następnie cyrkulacji za pomocą agregatu. Ostatnim etapem czyszczenia jest zawsze dezynfekcja instalacji.

Płukanie hydro-pneumatyczne (wodno-powietrzne)

W celu zmniejszenia ilość środków chemicznych oraz przyspieszenia i polepszenia procesów czyszczenia chemicznego często stosujemy wstępne płukanie wodno-powietrzne instalacji. Pozwala to na usunięcie z niej szlamu, mułu oraz osadów miękkich i półtwardych oraz znaczną redukcję używanych środków chemicznych. Dwuetapowy proces pozwala na wstępne pozbycie się zanieczyszczeń, co przyspiesza kolejne działania, mające na celu przywrócenie systemu do pełnej sprawności. Czyszczenie chemiczne poprzedzone płukaniem wodno-powietrznym jest najskuteczniejszym i najszybszym sposobem czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej.

Dezynfekcja sieci wodociągowej i instalacji wody

Usługi dezynfekcji sieci wodociągowych i instalacji wody realizujemy z wykorzystaniem wysokiej jakości, sprawdzonych środków chemicznych.

Stosowane przez nas metody dezynfekcji:
 

Dezynfekcja instalacji wodociągowej podchlorynem sodu – chlorowanie

Skuteczność tej metody uzależniona jest przede wszystkim od pH – im jest niższe, tym oddziaływanie podchlorynu daje lepsze rezultaty. Należy mieć tutaj na uwadze fakt, że niski odczyn pH ma duży wpływ na obniżanie odporności instalacji na korozje. Dlatego też – pomimo tego, że jest to jedna z najpopularniejszych metod, w wielu przypadkach zaleca się używanie innych – bardziej skutecznych oraz bezpiecznych sposobów.

Dezynfekcja instalacji wodociągowej dwutlenkiem chloru

Selektywne właściwości utleniające dwutlenku węgla powodują, że nie dopuszcza on do transportu składników odżywczych poprzez ściany komórkowe, a tym samym powoduje, że komórki obumierają. Wspomniana selektywność umożliwia działanie w stężeniach niższych niż na przykład chlor bądź ozon, czego efektem jest niezbyt mocne oddziaływanie na elementy instalacji. Poza tym, dezynfekcja dwutlenkiem chloru stanowi proces krótki oraz wyjątkowo skuteczny.

Dezynfekcja instalacji wodociągowej nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym

Stosowanie nadtlenku wodoru oraz kwasu nadoctowego polega na wydzielaniu wolnego tlenu, posiadającego bardzo silne właściwości dezynfekcyjne. Metoda ta jest równie skuteczna na przetrwalnikowe formy mikroflory – zapewnia przez to długotrwały efekt. Tym co wyróżnia ten sposób dezynfekcji jest także to, że nie oddziałuje korozyjnie na materiały instalacyjne. Wykorzystanie nadtlenku wodoru oraz kwasu nadoctowego to gwarancja na szybkie oraz wydajne zdezynfekowanie sieci wodociągowej.

Dezynfekcja sieci wodociągowej i instalacji wody

Płukanie sieci wodociągowej

Woda dostarczana do Naszych domów i mieszkań przez zakłady wodociągowe jest dobrej jakości i spełnia normy jakości przewidziane dla wody przeznaczonej do spożycia. Z biegiem czasu w instalacjach  odkładają się jednak osady i biofilm co ma wpływ na parametry organoleptyczne takie jak: smak, zapach i barwę wody oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne. W instalacjach wewnętrznych wody zimnej i ciepłej, w miejscach o słabym rozbiorze wody, w instalacjach zasilanych z własnych ujęć proces ten zachodzi szczególnie szybko.

Hydropneumatyczne płukanie sieci wodociągowej

Czyszczenie hydropneumatyczne polega  na płukaniu  instalacji  przy jednoczesnym wprowadzaniu sprężonego powietrza pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiednich odstępach czasu wraz z jednoczesną dezynfekcją. Wtłaczane do rurociągu powietrze wytwarzane jest przez sprężarki powietrza. Sprężone powietrze jest filtrowane przez filtry koalescencyjne i węglowe. Wpięcie następuje na zasilaniu instalacji a po czyszczeniu odciek  można kierować bezpośrednio do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Wartość ciśnienia w rurociągu podczas płukania nie przekracza dopuszczalnego  ciśnienia roboczego rurociągu.

Czyszczenie rur wodociągowych – po co je wykonywać?

Płukanie hydropneumatyczne znacząco poprawia jakość wody w instalacji oraz przyczynia się do poprawy warunków hydraulicznych pracy instalacji. Często stosowane jest jako wstępny i końcowy zabieg przy chemicznym czyszczeniu instalacji lub w przypadku instalacji silnie zanieczyszczonych. Płukanie takie często łączymy także z dezynfekcją instalacji wodociągowej.

Wodno-powietrzne czyszczenie wodociągów – zalety

Płukanie wodno-powietrzne pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na czyszczenie i dezynfekcje instalacji, zmniejszenia zużycia środków chemicznych, znaczną redukcję ilości wody potrzebnej do płukania. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób czyszczenia instalacji a przy tym najmniej inwazyjny. Płukanie prowadzimy w oparciu o normę EN 806-4:2010.

Odkamienianie

Bardzo drogi kamień

W wymiennikach ciepła i instalacjach centralnego ogrzewania dochodzi do odkładania się osadów złożonych z kamienia wodnego (kotłowego) i produktów korozji. Osady te powodują zwężanie się przekrojów przewodów instalacji, armatury lub urządzeń kontrolno – pomiarowych. Taki stan może spowodować w konsekwencji unieruchomienie całego układu na skutek miejscowej blokady przepływu lub zapchania elementów automatyki. Znacznie częściej jednak doprowadza on do znacznego obniżenia się sprawności instalacji co przekłada się na zwiększenie kosztów ogrzewania.

Nasza oferta zawiera:

 • ocenę stanu instalacji C.O.
 • montaż instalacji do czyszczenia chemicznego
 • czyszczenie chemiczne
 • płukanie
 • kontrola skuteczności procesu
 • płukanie wodno-powietrzne (odmulanie instalacji)
 • napełnianie instalacji wodą o odpowiedniej jakości
 • dozowanie inhibitorów korozji
 • badania wody i nadzór nad instalacją
 • przygotowanie wody do celów napełniania instalacji
 • uzdatnianie wody do celów grzewczych

Korzyści dla Państwa

Dzięki okresowemu czyszczeniu chemicznemu układów centralnego ogrzewania i wymienników ciepła:

 • przedłuża się sprawność instalacji
 • obniżają się koszty ogrzewania
 • zwiększa się żywotność instalacji
 • zwiększa się bezawaryjność urządzeń


Gwarantujemy skuteczne usunięcie kamienia kotłowego i produktów korozji z układu centralnego ogrzewania, co w sposób znaczący przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy całej instalacji. Wszystkie usługi wykonuje wykwalifikowany personel. Stosujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska i materiałów instalacji. Zapewniamy krótkie terminy i szybki czas realizacji.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!