Chemiczne czyszczenie instalacji c.o.

Instalacje wodne powinny być okresowo czyszczone chemicznie. Ocenia się, że w celu zachowania ekonomicznej i sprawnej instalacji C.O. należy czyścić ją co 5–8 lat. Chemiczne czyszczenie polega na przepuszczeniu przez układ mieszaniny chemikaliów, które rozpuszczają zalegające osady. Mieszanina chemikaliów zawiera dodatkowo inhibitory korozji, co zmniejsza szybkość jej postępowania oraz ogranicza odkładanie się osadu i przedłuża żywotność instalacji.

Każda instalacja jest inna, dlatego chemiczne czyszczenie prowadzimy zróżnicowanymi metodami z zastosowaniem środków chemicznych najwyższej jakości. Oferujemy rozwiązania przygotowane specjalnie dla Państwa instalacji.

Korozja a skład wody – jak wpływają na instalacje?

Pomimo tego, że obecnie wykorzystywane w instalacjach materiały posiadają wysoką odporność na korozję oraz procesy starzeniowe, nie gwarantują one idealnej trwałości w ciągu wielu lat eksploatacji. Nawet nowe sprzęty i instalacje wymagają czyszczenia – dzięki temu mogą dłużej działać bezawaryjnie. Płukanie instalacji C.O. zapobiega również powstawaniu takich problemów, jak:

 • niedogrzanie grzejników,
 • zapowietrzanie,
 • blokowanie rur.

Sprawnie funkcjonująca instalacja zapewnia o wiele większe oszczędności niż awaryjne urządzenia, które nie działają w pełni swoich możliwości i generują dodatkowe koszty.

Systemy grzewcze zbudowane są z wielu rodzajów tworzyw, przez co możliwe jest występowanie zróżnicowanych zjawisk fizykochemicznych oraz biochemicznych w jednym układzie. Mimo szczelności wiele z nich następuje samorzutnie wskutek reakcji roztworu wodnego, który znajduje się w obiegu. Instalacja C.O. najczęściej składa się z kompozycji takich materiałów, jak:

 • stal,
 • aluminium,
 • miedź,
 • tworzywa sztuczne,
 • mosiądz.

W przypadku metali najniebezpieczniejszym zjawiskiem jest występowanie korozji elektrochemicznej. Na skutek obecności metalu i roztworu w instalacji powstaje ogniwo, co powoduje uszkadzanie wewnętrznych powierzchni w przewodach rurowych.

Przed podjęciem decyzji o czyszczeniu instalacji C.O. warto wykonać analizę fizykochemiczną pobranej z niej wody. Skład dostarczy nam odpowiednich informacji na temat tego, z jakim ewentualnym problemem możemy mieć do czynienia. Zupełnie czysta woda, choć wydaje się korzystna, ponieważ nie powoduje zjawisk elektrochemicznych, może intensywnie wymywać niektóre pierwiastki z instalacji. Natomiast woda wodociągowa zawsze posiada w swoim składzie substancje, które będą miały wpływ na obecność procesów korozyjnych. Jeśli wykonana analiza wskazuje na wzrost rozwoju mikroorganizmów i na wysokie zanieczyszczenie osadami substancji nieorganicznych, oznacza to, że wskazane jest płukanie instalacji C.O., które rozwiąże istniejące problemy.

Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania

Metoda czyszczenia chemicznego polega na wtłoczeniu do instalacji roztworu preparatu rozpuszczającego kamień wodny oraz produkty korozji i niektóre osady, a następnie wywołaniu cyrkulacji przez określony czas (najczęściej 4–6 h). Cyrkulacja odbywa się w różnych kierunkach, a czas płukania jest zależny od składu zanieczyszczeń, grubości kamienia oraz warunków hydraulicznych instalacji. Stosowane przez nas środki po korekcie i zbadaniu odczynu pH mogą zostać spuszczone do kanalizacji.

Przebieg realizacji czyszczenia chemicznego wygląda następująco:

 1. Spuszczenie wody z instalacji.
 2. Wpięcie do instalacji węży agregatu płuczącego.
 3. Przygotowanie i wtłoczenie preparatu.
 4. Włączenie agregatu i płukanie.
 5. Opróżnienie układu wraz z neutralizacją i kontrolą do kanalizacji klienta.
 6. Wypłukanie instalacji wodą.
 7. Demontaż agregatu oraz węży.
 8. Napełnienie, odpowietrzenie, uruchomienie i kontrola instalacji.
 9. Zabezpieczenie instalacji poprzez dodanie odpowiedniego inhibitora korozji.

Warto pamiętać, że zabezpieczenie inhibitorami korozji będzie najskuteczniejsze wtedy, gdy zostanie poprzedzone czyszczeniem instalacji C.O. Preparaty zapobiegają przyszłym uszkodzeniom, ale nie rozpuszczają obecnie istniejących osadów i złogów, więc konieczne jest wcześniejsze usunięcie ich z przewodów. Nie powinno się pomijać kroku polegającego na zabezpieczeniu inhibitorem – płukanie instalacji C.O. i jej czyszczenie odsłania powierzchnię metalu, co sprawia, że jest ona bardziej podatna na rdzewienie. Oczyszczanie konieczne jest także wtedy, jeśli planowany jest montaż nowego kotła albo wymiana grzejników.

Chemiczne czyszczenie ciepłej wody użytkowej

Najczęstszym problemem spotykanym w instalacjach socjalnych jest zarastanie kamieniem i osadami instalacji ciepłej wody użytkowej, a szczególnie instalacji cyrkulacji. Duża ilość osadów może doprowadzić do zaniku cyrkulacji, a co za tym idzie do znacznych strat energii i do rozwoju bakterii. Objawami tego zjawiska mogą być uszkodzenia armatury czy obniżenie wydajności wymienników ciepła. Gdy wykonywane jest czyszczenie instalacji C.O., jeśli zachodzi taka potrzeba, można przy okazji zadbać o przepłukanie instalacji c.w.u. Jej chemiczne czyszczenie, podobnie jak czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania, polega na wtłoczeniu do instalacji preparatu, a następnie cyrkulacji za pomocą agregatu. Ostatnim etapem czyszczenia jest zawsze dezynfekcja instalacji.

Płukanie hydro-pneumatyczne (wodno-powietrzne)

W celu zmniejszenia ilości środków chemicznych oraz przyspieszenia i polepszenia procesów czyszczenia chemicznego często stosujemy wstępne płukanie wodno-powietrzne instalacji. Pozwala to na usunięcie z niej szlamu, mułu oraz osadów miękkich i półtwardych, a także znaczną redukcję używanych środków chemicznych. Dwuetapowy proces pozwala na wstępne pozbycie się zanieczyszczeń, co przyspiesza kolejne działania mające na celu przywrócenie systemu do pełnej sprawności. Czyszczenie chemiczne poprzedzone płukaniem wodno-powietrznym jest najskuteczniejszym i najszybszym sposobem czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej.

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Takie czyszczenie instalacji c.o również zależy od kilku istotnych czynników, takich jak np. rodzaj budynku i materiały, z których instalacja została wykonana. Usługę najlepiej jest zlecić profesjonalnej firmie, która kompleksowo potraktuje zamówienie. Zapewnimy Państwu nie tylko skuteczne udrażnianie instalacji c.o, ale także wcześniejszą analizę najważniejszych parametrów, które mogą wpływać na cały proces. Czyszczenie instalacji c.o z kamienia i innych zanieczyszczeń zaleca się wykonywać przynajmniej raz w roku.

Jak dokładnie wygląda płukanie instalacji centralnego ogrzewania? Kolejne etapy są następujące:

 • czyszczenie instalacji c.o. wodą pochodzącą z wodociągów,
 • czyszczenie środkiem chemicznym,
 • powtórne płukanie instalacji c.o. wodą,
 • zabezpieczenie systemu wybranym inhibitorem.

Etap płukania instalacji c.o.

Przed rozpoczęciem procedury koniecznie jest wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz paliwowych, takich jak pompa czy kocioł. Płukanie wykonuje się przeważnie sekcjami. Dany element należy płukać do momentu uzyskania maksymalnej możliwej czystości. Czynność rozpoczyna się od najwyższego miejsca instalacji, a kocioł płucze się na samym końcu.

Etap zastosowania środka oczyszczającego

Wybór konkretnego preparatu powinien być podyktowany wiekiem instalacji. Po jego znalezieniu odłącza się pompę i kocioł od centralnego ogrzewania. Niezbędny będzie dostęp do grzejnika, który jest położony najwyżej i ma możliwość wykręcenia całego odpowietrznika. Jeśli instalacja jest pełna, należy spuścić z niej 5 litrów wody. Następnie należy zakręcić zawory i zadbać o to, aby woda się nie wylała. Preparat umieszcza się w rurach za pomocą specjalnego lejka. Po tej czynności wkręca się odpowietrznik i odkręca zawory. Konieczne jest też uzupełnienie wody i odpowietrzenie grzejników.

 

Grzejnik należy włączyć na przynajmniej dwie godziny i doprowadzić do temperatury 70 stopni Celsjusza. Zastosowany środek może pozostać w obrębie instalacji przez około dwa tygodnie. Po tym czasie spuszcza się go z układu rur. Po całej procedurze nie jest wymagana neutralizacja substancji.

Etap powtórnego płukania

W tym wypadku powtarza się procedurę płukania, ale instalację należy później pozostawić napełnioną wodą jedynie w połowie. Nie należy także uruchamiać kotła. Wysoka temperatura może doprowadzić do ponownego gromadzenia się osadu w instalacji.

Zabezpieczenie instalacji inhibitorem

W przypadku płukania instalacji c.o. stosuje się dwa modele inhibitorów, a więc CH-2 lub CH -33. Najwięcej substancji aktywnych znajduje się w tym ostatnim. Polecamy go szczególnie do udrażniania starszych instalacji centralnego ogrzewania. Najważniejszą funkcją inhibitorów jest zabezpieczenie całej instalacji.

Płukanie instalacji c.o. – cennik usługi

Cena usługi zależy od kilku czynników. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę np. wielkość instalacji, wykorzystane środki oraz sprzęt. Wycena płukania jest zwykle indywidualna, jednak można założyć, że są to koszty w granicach 1000 złotych. Oczywiście profesjonalne czyszczenie instalacji c.o. nie zwalnia jej użytkowników z obowiązku dbania o nią na co dzień oraz zlecania regularnych przeglądów. To zdecydowanie wydłuża jej żywotność i zwiększa funkcjonalność.

Szlam, osad i inne zanieczyszczenia w instalacjach c.o. mogą w odczuwalny sposób obniżać ich wydajność, pochłaniając energię, która powinna zostać wykorzystana do ogrzania obiektu. Nawet nowoczesne zabezpieczenia systemów ogrzewania centralnego nie są w stanie w pełni ich ochronić. Właśnie dlatego systematyczne czyszczenie instalacji c.o. ma tak duże znaczenie dla efektywności ich pracy.