Płukanie sieci wodociągowej

Woda dostarczana do naszych domów i mieszkań przez zakłady wodociągowe jest dobrej jakości i spełnia normy przewidziane dla wody przeznaczonej do spożycia. Z biegiem czasu w instalacjach odkładają się jednak osady i biofilm, co ma wpływ na parametry organoleptyczne takie jak smak, zapach i barwa wody oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne. W instalacjach wewnętrznych wody zimnej i ciepłej, miejscach o słabym rozbiorze wody i instalacjach zasilanych z własnych ujęć proces ten zachodzi szczególnie szybko.

Osady w rurociągach. Skąd się biorą?

Czyszczenie rur wodociągowych jest determinowane m.in. twardością wody w instalacji, ale także innymi czynnikami, które wpływają na ilość rozpuszczonych w niej minerałów. Twarda woda to taka, która zawiera dużą ilość soli magnezowych i soli wapniowych. Na skutek kontaktu z dwutlenkiem węgla związki te przekształcają się w inne dobrze rozpuszczalne substancje. Wpływają one na tzw. twardość węglanową wody. Z kolei siarczany i chlorki magnezu czy wapnia odpowiadają za twardość stałą. Te dwa czynniki składają się na ogólną twardość wody.

Czy można jej zapobiegać? Istnieją na to sposoby, a jednym z nich jest eliminowanie z wody składników, które mogą tworzyć kamień – jednak nie zawsze jest to możliwe. W większości przypadków skuteczne okazują się sprawdzone metody czyszczenia rur wodociągowych z wykorzystaniem profesjonalnych środków i sprzętu.

Czyszczenie rur wodociągowych. Dlaczego trzeba usuwać kamień z rur?

Kamień w rurach wodociągowych to nic innego jak nagromadzenie osadów mineralnych. Jeśli skrystalizują się na ściankach rurociągu, mogą:

  • pogarszać funkcjonowanie zaworów, czujników i filtrów,
  • zmniejszać średnicę i przepływ przez rury, co w efekcie zmniejszy ciśnienie oraz wydajność,
  • obniżają współczynnik wymiany ciepła, a to wpływa na temperaturę grzania i chłodzenia,
  • intensyfikować procesy korozyjne (korozja podosadowa),
  • prowadzić do powstawania naprężeń w strukturze materiału.

Jeśli odkamienianie rur wodociągowych jest odkładane zbyt długo, osad może stać się poważnym problemem w funkcjonowaniu instalacji domowych czy przemysłowych.

Czyszczenie rurociągów różnymi metodami

Zamawiając czyszczenie rur wodociągowych, warto zdecydować się na optymalne rozwiązanie adekwatne do potrzeb użytkowników wody. Jednak nie każda metoda nadaje się do każdego typu instalacji. Różnią się one między sobą także ceną i stopniem skomplikowania.

Czyszczenie metodą mechaniczną wiąże się z koniecznością wyłączenia instalacji z użytku. Czasem będziemy musieli także zdemontować niektóre z jej elementów. Dzięki temu możemy dotrzeć do wszystkich, nawet trudniej dostępnych miejsc.

Udrażnianie rur wodociągowych za pomocą środków chemicznych także wymaga czasowego odłączenia instalacji. Co więcej, ze względów bezpieczeństwa należy ją odizolować na czas czyszczenia, a po wykonaniu usługi dokładnie wypłukać. W ten sposób usuwamy pozostałości środków chemicznych, które mogą agresywnie działać na człowieka. Zanim zamówisz chemiczne czyszczenie rur wodociągowych, upewnij się, że tworzywo, z którego zostały wykonane, to umożliwia.

Hydropneumatyczne płukanie sieci wodociągowej

Czyszczenie hydropneumatyczne polega na płukaniu instalacji przy jednoczesnym wprowadzaniu sprężonego powietrza pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiednich odstępach czasu wraz z jednoczesną dezynfekcją. Wtłaczane do rurociągu powietrze wytwarzane jest przez sprężarki. Sprężone powietrze jest oczyszczane przez filtry koalescencyjne i węglowe. Wpięcie następuje na zasilaniu instalacji, a po czyszczeniu odciek można kierować bezpośrednio do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Wartość ciśnienia w rurociągu podczas płukania nie przekracza dopuszczalnego ciśnienia roboczego rurociągu.

Czyszczenie rur wodociągowych – po co je wykonywać?

Płukanie hydropneumatyczne znacząco poprawia jakość wody w instalacji oraz przyczynia się do poprawy warunków hydraulicznych jej pracy. Często stosowane jest jako wstępny i końcowy zabieg przy chemicznym czyszczeniu instalacji lub w przypadku instalacji silnie zanieczyszczonych. Takie płukanie często łączymy także z dezynfekcją instalacji wodociągowej.

Wodno-powietrzne czyszczenie wodociągów – zalety

Płukanie wodno-powietrzne pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na czyszczenie i dezynfekcję instalacji, zmniejszenie zużycia środków chemicznych oraz znaczną redukcję ilości wody potrzebnej do płukania. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób czyszczenia instalacji, a przy tym najmniej inwazyjny. Płukanie prowadzimy w oparciu o normę EN 806-4:2010.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64