Czyszczenie studni

W czym tkwi problem?

Woda pozbawiona chorobotwórczych bakterii to zdrowie całej rodziny. Duże znaczenie ma w tym przypadku stan studni, z której jest ona wydobywana. Warto więc przeprowadzać regularne czyszczenie studni, umożliwiające nie tylko usunięcie fizycznych zanieczyszczeń, ale także uzyskanie informacji, czy woda pochodząca z danego ujścia jest zdatna do wykorzystywania w gospodarstwie domowym.

Dlaczego należy regularnie czyścić studnie?

Woda w studni z biegiem czasu ulega zanieczyszczeniu. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia jest gleba napływająca do studni wraz z wodą. Z czasem tworzy ona na dnie studni warstwę mułu, który jest pożywką do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Zamulenie studni prowadzi do pogorszenia się jakości wody oraz zmniejsza wydajność studni. Ponadto na ścianach studni oraz instalacji powstaje warstwa biofilmu będącego źródłem niebezpiecznych związków i bakterii.

Aby utrzymać wysoki poziom czystości studni niezbędne są czynności polegające na monitorowaniu i ocenie czystości sanitarnej ujęć. Wszystkie ujęcia wody pitnej wymagają regularnego czyszczenia i dezynfekcji.

Zaleca się czyszczenie i dezynfekcje studni wraz z badaniem wody minimum co dwa lata, a najlepiej raz na rok.

Profesjonalne podejście

Dzięki doświadczeniu zdobytemu za sprawą realizacji tysięcy zleceń związanych z regeneracją oraz oczyszczaniem studni kopanych, głębinowych oraz innych ujęć wody (np.zbiorników i samociśnień), mamy przyjemność zaproponować Państwu naszą pomoc w tej dziedzinie.

Oferta i cennik czyszczenia studni

W ramach usługi czyszczenia studni kopanych, wykonujemy:

 • wypompowanie znajdującej się w studni wody
 • oczyszczenie studni z zalegających warstw mułu i osadów (do 50 cm w cenie, powyżej za dopłatą)
 • mechaniczne oczyszczanie wnętrza studni (poprzez szczotkowanie ręczne)
 • chemiczne oczyszczanie wnętrza studni (bardzo dokładne czyszczenie cembrowiny)
 • przeprowadzenie uzupełnienia bądź wykonania nowej podsypki żwirowej (stosując specjalny żwir filtracyjny)
 • odkażenie instalacji wody pitnej w budynku oraz w studni wg zaleceń PSSE (Sanepidu)
 • odkażenie wody studziennej po wykonanej usłudze
 • mniejsze naprawy (po wcześniejszych ustaleniach i w ramach możliwości technicznych)

 

W ramach usługi dezynfekcji studni wierconych (głębinowych), wykonujemy:

 • dezynfekcję roztworem dezynfekcyjnym na całej głębokości
 • w cenie również dezynfekcja budynku (dom jednorodzinny)

W trakcie realizacji zleconych nam prac posługujemy się wyłącznie najlepszym sprzętem oraz atestowanymi środkami chemicznymi, a nasze usługi są zawsze wykonywane starannie, szybko, terminowo i bezpiecznie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.
Głębokość [m]
Cena [brutto]
do 4,5
4,5 do 6
6 do 9
9 do 12
od 900 zł
od 1000 zł
od 1100 zł
od 1200 zł
Studnie wiercone (tzw.głębinowe) do 50 m głębokości
Dezynfekcja studni
Regeneracja studni
od 650 zł
na zapytanie

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do składania zapytań. Podane ceny obowiązują dla województwa śląskiego (do 50 km od Bielska-Białej). Cena skalkulowana dla swobodnego dostępu do studni (dojazd samochodem dostawczym, dostęp do energii elektrycznej, depozycja osadu na działce Klienta) o maksymalnej średnicy 120 cm lub studni głębinowej o głębokości do 50 m i średnicy do 300 mm. Zakres usług określono powyżej. Usługi w innych województwach oraz innych średnicach i głębokościach kalkulowane są indywidualnie. Cena usługi zostanie podana bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji. Cena może ulec zmianie w czasie realizacji w wyniku powstania uzasadnionych okoliczności np.silne zabrudzenia studni, duża ilość osadów, utrudniony dostęp itp.

Dezynfekcja studni

Dezynfekcja wody w studni jest bez wątpienia jedną z najważniejszych czynności jakie należy wykonać po wykonaniu odwiertu, wykopaniu studni.

Woda surowa, powierzchniowa czy pochodząca z ujęć filtracyjnych, nie zawsze jest w pełni bezpieczna pod względem bakteriologicznym i w przypadku jej dalszego przeznaczenia do użycia, musi zostać poddana dezynfekcji. W coraz większym stopniu zwraca się między innymi na istnienie zagrożenia infekcją, na skutek występowania bakterii E coli czy Legionelli, bytującej w obiegach zarówno ciepłej, jak i zimnej wody.

Celem dezynfekcji studni jest przede wszystkim zniszczenie żyjących w wodzie bakterii i wirusów, a także zapobieganie wtórnemu ich rozwojowi w sieci wodociągowej. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład.

Najczęściej stosowane metody do dezynfekcji wody

W procesie dezynfekcji wody zastosowanie ma szereg różnorodnych procesów i technologii. O tym, która z metod jest najbardziej odpowiednia, decydują różne parametry. Bardzo często spełnienie oczekiwań dotyczących skuteczności i opłacalności danej metody oczyszczania, stanowi kombinację różnych technologii dezynfekcji.

Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) w studni i instalacji może być przeprowadzana zarówno metodami chemicznymi, jak i fizycznymi.

Fizyczne metody dezynfekcji wody to:

 • promieniowanie ultrafioletowe – ten sposób dezynfekcji staje się coraz bardziej popularny, a jego największą zaletą jest fakt, że nie zmienia zapachu oraz smaku wody. Skuteczność promieni UV zależy od rodzaju mikroorganizmów, rezultaty bakteriobójcze reguluje się poprzez korekcję promieniowania i czasu naświetlania, który na ogół trwa dłużej niż sześćdziesiąt sekund. Metoda ta stosowana jest w instalacji domowej.


Chemiczne metody dezynfekcji wody to:

 • chlorowanie – ta metoda polega na dodaniu do wody chloru gazowego, podchlorynu sodu bądź podchlorynu wapnia. Ilość stosowanych preparatów zależy przede wszystkim od stopnia konsumpcji chloru w cieczy oraz wynikających z norm wymagań.

 

Dlaczego warto zdezynfekować wodę w studni?

Na skutek działania najróżniejszych czynników, m.in. gwałtownych opadów deszczu czy roztopów woda w studni ulega z biegiem czasu zanieczyszczeniu. Prowadzi to do wzrostu liczby mikroorganizmów chorobotwórczych, zagrażających zdrowiu jej użytkowników. Aby zapobiec skutkom takich zdażeń, należy poddawać studnię regularnemu czyszczeniu oraz dezynfekcji.

Opis postępowania

Wymienione wyżej zabiegi najlepiej stosować przynajmniej raz w roku, o ile w międzyczasie nie pojawiły się opisane poniżej symptomy:

 • woda zrobiła się mętna
 • smak wody pitnej jest niepokojąco dziwny
 • woda wydaje nieprzyjemny zapach (zwłaszcza siarkowodoru – wówczas należy jak najszybciej reagować) na skórze – po umyciu rąk – zaczyna pojawiać się wysypka lub podrażnienia
 • woda osadza nalot na armaturze bądź na naczyniach
 • miała miejsce powódź lub studnia została zalana
 • w sytuacji, gdy studnia dość długo nie była używana
 • po każdym przypadku wejścia człowieka do studni
 • w przypadku wystąpienia zatrucia lub innych niepokojących objawów wywołanych wodą


Dzięki systematycznemu przeprowadzaniu czyszczenia i dezynfekcji studni, można w znaczącym stopniu zminimalizować ryzyko rozwoju mikroorganizmów oraz tworzenia się biofilmu na ścianach studni i wewnątrz instalacji.

W tak ważnej dla zdrowia ludzkiego kwestii, warto polegać na wiedzy i doświadczeniu specjalistów. Za wyborem Naszych usług przemawia szerokie grono zadowolonych Klientów, nowoczesne metody działania oraz najnowocześniejszy sprzęt i środki chemiczne.

Poradnik

Jak często należy czyścić studnie ?

Zaleca się czyszczenie i dezynfekcje studni wraz z badaniem wody minimum co dwa lata (najlepiej raz na rok).

Jak sprawdzić, jaka jest rzeczywista głębokość studni?

Głębokość studni sprawdzamy za pomocą sznurka i obciążnika (np. kamień, śruba, nakrętka). Ciężarek opuszczamy do dna, zaznaczamy na sznurku poziom górnego kręgu i długość sznurka mierzymy dostępnym metrem.

W jakich sytuacjach cena usługi może ulec zmianie?

Cena usługi może ulec podwyższeniu w przypadku:
-większej niż podano w trakcie zamówienia głębokości i średnicy studni
-znacznej ilości osadów i zabrudzeń dennych
-utrudnionego dostępu do studni
-utrudnionego wypompowania wody
-konieczności transportu osadu na znaczne odległości
-wystąpienia dodatkowych prac niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowo realizacji
-zmian technologii czyszczenia i dezynfekcji
-specyficznego zanieczyszczenia studni

Jakie badanie mam wybrać do nowej studni?

Wykonanie podstawowego badania wody (tzw. Monitoring kontrolny poszerzony) jest niezbędnym krokiem w celu oceny przydatności wody do spożycia. Wynik rozwieje ewentualne obawy lub pozwoli dobrać urządzenia do uzdatniania, jeśli okażą się potrzebne. Badanie jakości wody z przydomowej studni powinno się powtarzać co roku, aby mieć pewność, że jej jakość się nie pogorszyła (np. na skutek przenikania do wód gruntowych nieczystości z nieszczelnego szamba lub środków używanych do nawożenie pól i ochrony roślin).

Jak rozróżnić studnie kopaną od głębinowej?

Studnia kopana najczęściej jest płytka (kilka do kilkunastu metrów głębokości), składa się z kręgów lub cegły/kamienia i ma szerokość kilkudziesięciu cm. Woda jest ujmowana za pomocą pompy hydroforowej.
Studnia wiercona (głębinowa) to w dużym uproszczeniu rura „wbita w ziemię”. Studnia przydomowa ma najczęściej głębokość do 30 m i średnicę 11-15 cm. Woda jest ujmowana za pomocą pompy głębinowej.

Czy czyszczenie studni spowoduje, że woda będzie nadawała się do picia?

Niestety nie.
95% studni kopanych w Polsce ujmuje płytkie warstwy wodonośne w których woda nie nadaje się do picia bez uzdatnienia jej (montaż odpowiedniej stacji uzdatniania wody).

Po jakim czasie od czyszczenia studni można pobrać próbkę do badania?

W dniu następnym po czyszczeniu i dezynfekcji należy wypłukać instalację do zaniku zapachu chloru. Od tego momentu można pobrać próbkę. Ważne, żeby próbka została pobrana przy normalnym użytkowaniu studni. O przydatności wody do spożycia decyduje akredytowane badanie wody.

Czym dezynfekujemy studnię?

W naszych pracach używamy podchloryn sodu, dwutlenek chloru, nadtlenek wodoru.

Czy uszczelnienie studni jest trwałe?

Uszczelnienie wykonujemy specjalnym szybkoschnącym materiałem cementowym. Nie dajemy jednak gwarancji trwałości uszczelnienia z powodu trudnych do przewidzenia warunków hydraulicznych, glebowych i temperaturowych.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!