Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody

Woda towarzyszy nam niemal wszędzie i jest wykorzystywana do wielu różnego rodzaju celów. Szeroki zakres zastosowań wiąże się z koniecznością stosowania zróżnicowanych technologii uzdatniania wody, dopasowanych ściśle określonych do potrzeb odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych i firmowych.

Uzdatnianie jest procesem, polegającym na poprawie jakości wody, w takim stopniu, aby mogła zostać użyta do konkretnych celów. Najczęściej proces ten wykorzystuje się do celów przemysłowych i komunalnych, jednak w rzeczywistości każde domowe gospodarstwo może w indywidualny i odpowiedni dla siebie sposób skorzystać z efektywności tego procesu.

By przeprowadzić uzdatnianie wody ze studni czy wodociągów, musimy wiedzieć, czym jest zanieczyszczona, a więc zbadać jej jakość. W tym celu przeprowadza się szczegółową analizę fizykochemiczną, której celem jest określenie takich parametrów, jak:

 •     barwa,
 •     mętność,
 •     zapach,
 •     żelazo,
 •     mangan,
 •     twardość,
 •     odczyn pH,
 •     utlenialność,
 •     azotany,
 •     azotyny.

Inaczej usuwa się żelazo, kiedy w wodzie występuje wysoka utlenialność, a inaczej eliminuje się amoniak czy siarkowodór, gdy jest ona zasolona. By poznać jakość wody, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie specjalistycznej analizy w akredytowanym laboratorium.

Najpopularniejsze metody uzdatniania wody

Uzdatnianie wody pitnej jest procesem, w trakcie którego za pomocą rozwiązań chemicznych, fizycznych bądź mechanicznych podnoszona jest jej jakość. Do najpopularniejszych metod uzdatniania należą:

 • Odżelazianie i odmanganianie, polegające na usunięciu z wody nadmiaru związków żelaza oraz manganu (woda przeznaczona do spożycia, w której występuje zbyt duża ilość tego typu substancji ma metaliczny posmak i nieprzyjemnie pachnie).
 • Zmiękczanie, czyli redukowanie związków i substancji powodujących, że woda staje się twarda (są to przede wszystkim związki wapnia i magnezu). Woda o wysokim stopniu twardości uszkadza urządzenia, których nie jesteśmy w stanie regularnie czyścić, zwłaszcza pralki, bojlery oraz zmywarki. Uszkodzenia generują dodatkowe koszty, dlatego w przypadku, gdy w naszym domu występuje twarda woda, warto rozważyć zakup odpowiedniego filtra do wody.
 • Odwrócona osmoza, należąca do procesów membranowych, umożliwiających oddzielenie zanieczyszczeń rozpuszczalnych i koloidalnych znajdujących się w wodzie. Podstawą tego procesu jest zjawisko osmozy, polegające na transporcie rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną. Uzdatnianie pitnej wody w domu z zastosowaniem odwróconej osmozy jest bardzo skuteczną metodą poprawienia jej jakości. Pozwala na usunięcie z wody wszelkich drobnoustrojów i zanieczyszczeń chemicznych.
 • Dezynfekcja, która może być przeprowadzona chemicznie bądź przy użyciu promieniowania ultrafioletowego. Skażone biologicznie są najczęściej wody powierzchniowe oraz płytkie, dlatego tak ważne jest jej uzdatnianie gdy pochodzi ona ze studni. Celem dezynfekcji jest zniszczenie żywych oraz przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz przeciwdziałanie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

O wyborze technologii uzdatniania decyduje m.in. sam rodzaj wody poddawanej procesowi oczyszczania. Inaczej bowiem uzdatnia się wodę wodociągową, a inaczej pochodzącą ze studni kopanej czy głębinowej.

Dopiero określenie najważniejszych czynników, a więc rodzaju wody oraz celu inwestycyjnego, decyduje o doborze konkretnych rozwiązań. Aby proces ten był w pełni optymalny
z punktu widzenia inwestora, ważne są przede wszystkim: doświadczenie, fachowa wiedza oraz praktyka specjalistów przygotowujących projekty.

Kompleksowe usługi z zakresu uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia (pitnej)

Minimalizacja kosztów, oszczędność czasu i pieniędzy, a przede wszystkich czysty zysk dla zdrowia? To wszystko możemy zapewnić Państwu w ramach naszych usług uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia.

Zlecając uzdatnianie wody w domu naszej firmie, otrzymują Państwo w pełni kompleksową ofertę, obejmującą m.in. badanie wody, czyszczenie studni, projektowanie, wykonawstwo, serwis instalacji i wiele innych. Profesjonalna obsługa, szybkie tempo pracy, urządzenia wysokiej jakości – to nasz standard.

Usługa uzdatniania wody obejmuje:

 •     nieodpłatną wizytę wstępną w domu Klienta
 •     pobór próbek wody do badań
 •     przeprowadzenia badania pobranej wody
 •     wybór, wycenę oraz sprzedaż właściwego zestawu SUW
 •     przeprowadzenie montażu oraz jego uruchomienie
 •     przeprowadzanie serwisów – gwarancyjnego i pogwarancyjnego
 •     dostarczenie materiałów eksploatacyjnych

Stosowane metody:

 •     odżelazianie i odmanganianie
 •     filtracja na węglu aktywnym
 •     usuwanie azotanów
 •     zmiękczanie wody
 •     montaż filtrów mechanicznych
 •     usuwanie nieprzyjemnego zapachu, barwy i mętności
 •     dezynfekcja lampami UV
 •     sprzedaż, montaż i serwis urządzeń, takich jak kolumny i złoża filtracyjne, chloratory, zmiękczacze, systemy odwróconej osmozy, lampy UV, pompy oraz inne akcesoria.

Dobór filtrów

Jak prawidłowo dokonać wyboru filtra do wody?

Filtry to urządzenia bardzo przydatne, a w wielu sytuacjach nawet niezbędne. Jednakże mnogość systemów przeznaczonych do domowego oczyszczania wody potrafi przyprawić o zawrót głowy. Jak wybrać właściwy filtr do wody i na co zwrócić szczególną uwagę przy jego zakupie?

Przy jego wyborze, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim dzienne i chwilowe zapotrzebowanie na oczyszczoną wodę. Jeśli jest ono stosunkowo niewielkie, wówczas można rozważyć zakup urządzenia podkranowego. W sytuacji, gdy jest on znacznie większe, wtedy najlepszą inwestycją będzie nabycie nieco bardziej rozbudowanego systemu. Filtry do wody przeznaczonej do spożycia dostępne na rynku charakteryzują się różną wydajnością, co przekłada się na wysokość kosztów związanych z zakupem i późniejszą eksploatacją.

Dobór filtra powinien być również uzależniony od jakości wody. To bardzo ważne, czy zamierzamy usunąć zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek, muł, czy też związki organiczne, odpowiedzialne m.in. za nieprzyjemny zapach i smak wody przeznaczonej do spożycia. Być może przeszkadza nam rozpuszczone żelazo, odpowiedzialne za metaliczny posmak, a może naszym problemem jest wapń, powodujący osadzanie się kamienia w czajniku i innych urządzeniach.

Równie istotną kwestią, nad którą należy zastanowić się przy zakupie filtra jest fakt, czy urządzenie będzie stosowane do uzdatniania wody wodociągowej czy czerpanej z własnego ujęcia. W przypadku oczyszczania wody wodociągowej, można zdecydować się na wybór mniej zaawansowanego systemu. Jednak chcąc filtrować wodę ze studni, przed zakupem filtra najlepiej wykonać szczegółową analizę fizykochemiczną i bakteriologiczną wody. W takiej sytuacji najlepiej udać się do akredytowanego laboratorium.

Fizykochemiczne badanie wody powinno obejmować takie wskaźniki, jak:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • żelazo i mangan,
 • odczyn,
 • twardość,
 • utlenialność,
 • azotany i azotyny.
Z kolei analiza bakteriologiczna polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy nie występują w niej organizmy, których nawet nieduża ilość może doprowadzić do zatrucia (np. gram-ujemne pałeczki z rodzaju Salmonella czy prątki gruźlicy).

Usługi i serwis

Regeneracja studni głębinowych (wierconych)

Studnie głębinowe z biegiem czasu ulegają procesowi „starzenia się”, który objawia na postępującym spadkiem wydajności pobieranej wody. Po kilku lub kilkunastu latach osiąga ona zwykle 1/4 pierwotnej wielkości. Powodem zmniejszania wydajności eksploatacji studni głębinowych jest zapychanie się filtrów zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz postępującą kolmatacją. Jest to proces naturalny, którego intensywność zależy m.in. od jakości ujmowanej wody, wielkości warstwy wodonośnej, obecności zanieczyszczeń mechanicznych oraz umiejscowienia filtra. W celu przywrócenia pierwotnej wydajności eksploatacji studni głębinowych konieczne jest wykonanie zabiegu regeneracji studni.

W skład oferowanych usług wchodzą:

 • pomiary wydajności studni
 • oczyszczenie hydropneumatyczne i chemiczne studni głębinowych
 • określenia efektywności regeneracji
 • określenie czasu kolejnej regeneracji
 • dezynfekcja studni głębinowych
 • czyszczenie i dezynfekcja pomp wraz z rurociągiem tłocznym
 • wymiana pomp głębinowych wraz z automatyką sterującą
 • modernizacje układów pompowych
 • inspekcje kamerą TV

Korzyści dla Państwa

Gwarantujemy szybkie i skuteczne przeprowadzenie procesu regeneracji studni oraz poprawę parametrów wydajności studni z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla czyszczonych powierzchni oraz środowiska naturalnego.

Montaż pompy głębinowej

Pompy głębinowe są przeznaczone do pompowania uzdatnionej wody pitnej, wody surowej, morskiej, a także wód mineralnych i termalnych. Tego typu urządzenia są przystosowane m.in. do:

 • tłoczenia i podwyższania ciśnienia cieczy w procesach technologicznych,
 • obniżania poziomu wód gruntowych,
 • pracy w instalacjach nawadniających,
 • funkcjonowania w systemach wodociągowych.

Każdy posiadacz studni głębinowej, zwanej również wierconą, lub studni kopanej z lustrem wody położonym poniżej 8 m, będzie zmuszony zainwestować w montaż pompy głębinowej, dzięki której z jego ujęcia popłynie woda. W tym zakresie również służymy wsparciem.

Oferujemy kompleksowe wykonanie usługi montażu pompy głębinowej, kierując swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak również do firm i instytucji.

Korzystając z naszych usług mogą mieć Państwo pewność, że wszystkie pompy głębinowe zostaną zamontowane wyłącznie przez doświadczony personel.

Montaż głębinowej pompy realizujemy sprawnie, fachowo i z należytą dbałością o każdy szczegół prac.

Ponadto oferujemy m.in:

 • uzdatnianie wody (dobór, dostawę, montaż i serwis stacji uzdatniania wody)
 • dobór, dostawa i montaż promienników (lamp) UV
 • czyszczenie i dezynfekcję studni kopanych i głębinowych
 • czyszczenie i dezynfekcję instalacji wody przeznaczonej do spożycia
 • czyszczenie chemiczne instalacji grzewczej (odkamienianie)
 • chemiczną regeneracja studni
 • badanie wody wraz z poborem
 • dobór, dostawę i montaż pomp wraz z rurociągiem tłocznym
 • wykonanie obudowy studni głębinowej i kopanej
 • naprawę pomp głębinowych, hydroforowych, obiegowych i innych
 • montaż, naprawy, regulacje hydroforów
 • prace instalacyjne
 • naprawę oraz bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody

Metody uzdatniania wody

Na czym polega uzdatnianie wody?

Jest to skomplikowany proces, polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Woda może być uzdatniana dla potrzeb:

 • komunalnych (woda przeznaczona do spożycia (pitna), woda wodociągowa)
 • przemysłowych (woda przemysłowa, zwłaszcza dla przemysłu spożywczego,woda do celów chłodniczych i grzewczych)
 • medycyny oraz farmacji

Substancje znajdujące się w wodzie to przede wszystkim związki pochodzenia naturalnego oraz substancje wprowadzone do wód wskutek działalności człowieka. Można więc zetknąć się z przekroczonymi normami żelaza, manganu, amoniaku czy azotanów. Uzdatnianie wody jest więc koniecznością. Biorąc pod uwagę fakt, iż woda jest czynnikiem o elementarnym znaczeniu nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, ale też w jego działalności gospodarczej, stosuje się różne metody jej uzdatniania. Mają one na celu dostosowanie właściwości fizykochemicznych wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, oferujemy różne metody uzdatniania wody pitnej. Cały proces technologiczny przebiera w oparciu
o szczegółową analizę wody przeprowadzoną w akredytowanym laboratorium. W zależności od uzyskanego wyniku, możemy zaproponować następujące sposoby uzdatniania wody:

 • zastosowanie filtrów mechanicznych, umożliwiających skuteczne oczyszczenie wody z ziaren piasku, zawiesin, rdzy oraz utlenionych związków żelaza.
 • odżelazianie i odmanganianie, mające na celu poprawę barwy, zapachu oraz stanu przejrzystości wody poprzez redukcję związków żelaza i manganu,
 • zmiękczanie wody, przeciwdziałające rozwojowi kamienia w urządzeniach pralniczych, grzewczych, sanitarnych oraz kuchennych – zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz obowiązującymi normami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września 2000 r., Dz.U. nr 82, poz. 937) twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/l,
 • eliminacja azotanów, których usuwanie z wody odbywa się na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych (anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl),
 • filtracja na węglu aktywnym, skutecznie usuwającą chlor i jego związki, a także zanieczyszczenia organiczne,
 • dezynfekcję przy pomocy promieniowania UV, pozwalającą uniknąć wprowadzania do wody środków chemicznych i nie zmieniając jej smaku oraz zapachu – ta metoda uzdatniania skutecznie niszczy wirusy, bakterie i inne chorobotwórcze drobnoustroje niosące zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Sposób uzdatniania wody
Przekroczone parametry jakości wody
Filtracja na węglu aktywnym
Barwa, Chlor, Mętność, Utlenialność, Węgiel organiczny, Zapach
Chlorowanie + Filtracja na węglu aktywnym
Amoniak
Ozonowanie + Filtracja na węglu aktywnym
Węgiel organiczny
Chemiczne utlenianie + Filtracja
Utlenialność
Ozonowanie
Amoniak, Azotyny, Bakterie
Chlorowanie
Azotyny, Bakterie
Odwrócona osmoza
Amoniak, Azotany, Krzemionka, Magnez, Przewodność elektryczna, Siarczany, Twardość ogólna, Wapń
Wymiana jonowa
Azotany, Krzemionka, Magnez, Siarczany, Wapń
Promieniowanie UV
Bakterie
Flokulacja + Filtracja
Barwa, Mętność, Zapach
Demineralizacja
Chlorki
Napowietrzanie
Dwutlenek węgla wolny, Zapach
Odkwaszanie
Dwutlenek węgla wolny
Alkalizacja
Dwutlenek węgla wolny
Odmanganianie
Mangan
Odsalanie
Przewodność elektryczna
Zmiękczanie
Twardość ogólna
Dekarbonizacja
Zasadowość m (zdolność do zobojętniania kwasów do pH = 4,3 (KS 4,3))
Odżelazianie
Żelazo ogólne

Lampy UV do wody

Problem z bakteriami (Escherichia coli, paciorkowce kałowe, bakterie grupy coli, Legionella, Clostridium perfrigens oraz wiele innych)

Badania wykazały, że w Państwa wodzie egzystują szkodliwe mikroorganizmy, takie jak, pałeczki okrężnicy lub paciorkowce kałowe? Taka sytuacja może w prosty sposób doprowadzić do bardzo niekorzystnych powikłań, związanych choćby z zaburzeniami układu pokarmowego. Poniżej prezentujemy, w jaki sposób najszybciej i najskuteczniej pozbyć się owych niechcianych gości.

Proste rozwiązanie

Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym jest efektywną i coraz bardziej popularną metodą dezynfekcji, która nie wprowadza do wody żadnych środków chemicznych. Technologia ta oparta jest na procesie czysto fizycznym, który nie zmienia smaku i zapachu wody. Światło UV jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali 100-400 nm. Przedział UV-C w zakresie od 200 do 800 nm jest odpowiedzialny za bakterio i wirusobójcze działanie na drobnoustroje. Stosując właściwie dobrany czas oraz natężenie promieniowania ultrafioletowego, można całkowicie zniszczyć chorobotwórcze drobnoustroje, poprzez destrukcję ich DNA.

Działanie lampy UV powoduje natychmiastowe unicestwienie do 99,98 proc. żyjących w wodzie wirusów oraz bakterii. Lampa może stanowić również uzupełnienie domowego systemu filtrującego wodę, wzbogacając go o etap sterylizacji mikrobiologicznej.

Odpowiednio dobrana lampa UV do wody gwarantuje:

 • dzięki promieniowaniu ultrafioletowemu skutecznie dezynfekuje wodę niszcząc znajdujące się w niej bakterie i wirusy,
 • zabezpiecza wodę przed rozwojem chorobotwórczych drobnoustrojów,
 • stanowi naturalną metodę dezynfekcji wody, bez konieczności wprowadzania toksycznych środków chemicznych,
 • nie zmienia smaku ani zapachu wody.

Oferowane przez nas produkty – lampy UV do wody – cechuje długi czas działania oraz niezawodność, ponieważ korzystamy tylko i wyłącznie ze sprawdzonych marek, takich jak choćby polski producent TMA. W naszej ofercie znaleźć można także żarniki, będące w tym przypadku najważniejszym materiałem eksploatacyjnym takiej lampy.

Fachowy montaż lamp UV

Prócz dostarczania samego sprzętu, zajmujemy się także jego montażem. Nasi specjaliści są do Państwa stałej dyspozycji i służą fachowym wsparciem na każdym etapie wykonania zamówienia dotyczącego lamp UV do wody.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w dziedzinie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia (pitnej), stąd mamy pewność, że nasza propozycja przyczyni się do poprawy standardów wody używanej w Państwa gospodarstwie. Naszym Klientom zapewniamy atrakcyjne ceny lamp UV przeznaczonych do oczyszczania wody, krótkie terminy realizacji oraz profesjonalną obsługę i serwis.

W asortymencie posiadamy wysokiej jakości lampy UV do wody, wyprodukowane przez renomowaną firmę TMA, działającą na rynku od 1998 roku. Są to zarówno mniejsze, jak i większe sterylizatory, przeznaczone do dezynfekcji wody pitnej w instalacjach miejskich i prywatnych, wody basenowej oraz użytkowej. Oferujemy kilkanaście modeli lamp o zróżnicowanej wydajności, w zależności od potrzeb Klienta.

Wszystkie dostępne w naszym asortymencie rozwiązania wykorzystują ultrafiolet do usuwania bakterii i wirusów, znajdując szerokie zastosowanie w różnych sektorach gospodarki oraz w codziennym życiu (dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia (pitnej).

Nasza oferta obejmuje między innymi następujące rodzaje lamp UV:

Lampa UV typ V9, o przepływie nominalnym 0,5 m3/godz. Jest to najmniejszy sterylizator produkowany przez firmę TMA, stanowiący idealne rozwiązanie do dezynfekowania wody przy małych instalacjach wodnych. Lampa posiada korpus ze stali kwasoodpornej 304L i jest gotowa do pracy, nie wymaga żadnych narzędzi przy podłączeniu.

Lampa UV typ V12, o przepływie nominalnym 1,0 m3/godz. Jest to funkcjonalny sterylizator przeznaczony do dezynfekcji wody pitnej w instalacjach miejskich i prywatnych, wody basenowej, a także tej użytkowej w przemyśle spożywczym, farmacji, itp. Lampa posiada korpus wykonany ze stali kwasoodpornej 304L.

Lampa UV typ V25 do instalacji wodnych, o przepływie nominalnym 2,0 m3/godz. Ten rodzaj sterylizatora stanowi doskonałe rozwiązanie do dezynfekowania wody przy małych instalacjach wodnych i znakomicie sprawdzi się w mieszkaniach oraz domach mieszkalnych z jedną łazienką. Układ zasilający lampę znajduje się w odrębnej szafie sterowniczej.

Lampa UV typ V25LA, o przepływie nominalnym 2,0 m3/godz. Jest to solidnie wykonany sterylizator, który doskonale sprawdzi się do dezynfekcji wody przy małych instalacjach, np. w mieszkaniach, niedużych domkach jednorodzinnych. Lampa posiada korpus w całości wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej.

Lampa UV typ V20, o przepływie nominalnym 2,0 m3/godz. Ten typ sterylizatora odznacza się wysoką wydajnością i został zaprojektowany z myślą do oczyszczania wody przy niewielkich instalacjach. Jest dedykowany zwłaszcza do mieszkań i niedużych domków jednorodzinnych. Lampa posiada małe gabaryty i może pracować zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Lampa UV typ V20LA, o nominalnym przepływie wody 2,0 m3/godz. Jest to solidnie wykonany sterylizator, który doskonale spełni swoją funkcję w dezynfekcji wody przy małych instalacjach. Lampa posiada korpus wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 304L oraz praktyczny optyczny wskaźnik pracy urządzenia.

Lampa UV typ V40, o przepływie nominalnym 3,6 m3/godz. To nowoczesny i wydajny sterylizator przeznaczony do dezynfekcji wody przy średnich instalacjach wodnych. Sprawdzi się w domach jednorodzinnych, apartamentach i większych mieszkaniach. Lampa posiada system alarmowy z sygnalizatorem dźwiękowym oraz świetlnym informującym o awarii.

Lampa UV typ V80, o przepływie nominalnym 5,9 m3/godz. Ten rodzaj sterylizatora został zaprojektowany i wykonany z myślą o średnich instalacjach wodnych. Nadaje się do dezynfekcji wody w większych mieszkaniach, apartamentach i domach jednorodzinnych. Lampa posiada korpus ze stali kwasoodpornej i optyczny wskaźnik pracy.

Lampa UV do wody typ V120, o przepływie nominalnym 11,0 m3/godz. To wydajny i funkcjonalny sterylizator przeznaczony do dezynfekowania wody przy średnich i dużych instalacjach wodnych. Lampa została wyposażona w system alarmowy z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii oraz w licznik godzin pracy.

Więcej produktów znajdziecie Państwo w naszym sklepie www.filtrybb.pl

Filtry do wody

Nasza firma zajmuje się indywidualnym doborem filtrów na cały dom.

Wybór filtra uzależniony jest od:

 • jakości wody,
 • ilości osób w gospodarstwie domowym
 • chęci podlewania ogrodu, napełniania basenu wodą uzdatnioną lub zużycia wody m3/h w przypadku obiektów innych niż gospodarstwa domowe.

Aby filtr został prawidłowo dopasowany do Twojego domu poprosimy Cię o przeprowadzenie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.

Fizykochemiczne badanie wody powinno obejmować takie wskaźniki, jak:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • żelazo i mangan,
 • odczyn,
 • twardość,
 • utlenialność,
 • azotany i azotyny.

Z kolei analiza bakteriologiczna polega na sprawdzeniu, czy nie występują w niej organizmy, których nawet nieduża ilość może doprowadzić do zatrucia. Należą do nich:

 • bakterie grupy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 • Clostridium perfrigens (dla wód powierzchniowych)

Dodatkowo sprawdzana jest liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h (np. gram-ujemne pałeczki z rodzaju Salmonella czy prątki gruźlicy).

Następnie otrzymasz ofertę zawierającą kilkanaście stron z dokładnym opisem filtra dobranego na podstawie wszystkich przekazanych nam informacji. Wycena jest całkowicie darmowa.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem – na rynku działamy od 12 lat, wykonaliśmy około 600 stacji uzdatniania wody. Mamy 4 doświadczonych serwisantów i montażystów. Stacje uzdatniania wody montujemy do 150 km w promieniu od Bielska Białej w ciągu jednego do dwóch dni.

Chlorowanie instalacji przy zamówieniu stacji uzdatniana wody wykonujemy zawsze gratis. Oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nie wiesz jaki filtr będzie najlepszy dla Ciebie?

Masz pytania dotyczące przydomowej stacji uzdatniania wody?

Zadzwoń!

Pozostajemy do Twojej dyspozycji
kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Obecnie na rynku znajduje się bardzo dużo technologii filtrowania wody. Niektóre metody są częściej stosowane, m.in. ze względu na nieskomplikowaną instalację i niskie koszty. Oto opis najpopularniejszych technologii wykorzystywanych przez nowoczesne filtry do wody przeznaczonej do spożycia (pitnej):

 • sedymentacyjna – jej celem jest przede wszystkim usuwanie dużych zanieczyszczeń mechanicznych, o średnicy powyżej 1 mikrometra: piasku, mułu, włókiem oraz innych osadów,
 • wymiany jonowej – opracowana głównie do usuwania związków powodujących twardość wody, do odsalania bądź demineralizacji wody – w naszym kraju stosowana do oczyszczania wód do celów przemysłowych (zwłaszcza w sektorze energetyki),
 • węglowa – wykorzystująca wkłady ze specjalnie przygotowanego węgla aktywnego, umożliwiająca poprawę smaku, zapachu, barwy wody, a także usunięcie chloru i jego związków pochodnych,
 • zmiękczająca – bazująca na procesie wymiany jonów wapniowych i magnezowych na jody sodu, pozwalająca na skutecznie wyeliminowania związków żelaza i manganu,
 • odżelaziająca – polegająca na utlenianiu żelaza na skutek napowietrzania wody, aby usunąć związki wapnia i magnezu,
 • odwrócona osmoza – wykorzystująca filtrowanie pod ciśnieniem przez półprzepuszczalną błonę, przez którą przechodzą wyłącznie proste i czyste cząsteczki wody – technologia ta umożliwia skuteczne usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych, wirusów, bakterii, a także różnego rodzaju związków organicznych,
 • lampy UV – polegająca na napromieniowaniu światłem ultrafioletowym, wykazującym działanie bakteriobójcze oraz wirusobójcze,
 • wykorzystujące procesy membranowe – przeznaczone głównie do odsalania wód oraz w technikach specjalnych (np. do produkcji superczystej wody), wykorzystują takie procesy, jak elektrodializa, odwrócona elektrodializa, ultrafiltracja oraz nanofiltracja.

Istota i cel oczyszczania wody pitnej

Płytkie wody podziemne oraz woda powierzchniowa mogą być zanieczyszczone chemicznie i skażone biologicznie. Oznacza to, że mogą w nich występować chorobotwórcze wirusy, bakterie, ich formy przetrwalnikowe, a także pasożyty i wyższe organizmy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, woda do picia oraz przeznaczona na potrzeby gospodarcze, powinna spełniać określone wymagania fizykochemiczne i bakteriologiczne. Aby sprostać tym zaleceniom, woda musi być poddawana procesom uzdatniania i dezynfekcji, której celem jest niszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych, a także zapobieganie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

W technologii oczyszczania wody, zastosowanie znajduje szereg procesów. Podstawowy podział obejmuje metody chemiczne oraz fizyczne. Ważne jest, aby zastosowany sposób nie miał negatywnego wpływu na zdrowie, był przyjazny środowisku, wydajny i stosunkowo niedrogi.

Mechaniczne i węglowe filtry do wody przeznaczonej do spożycia

Mechaniczne filtry do wody montuje się najczęściej jako tzw. filtrację wstępną. Ich głównym celem jest usunięcie zanieczyszczeń stałych, takich jak piasek, muł, rdza oraz inne zawiesiny. Ich schemat funkcjonowania jest oparty na zasadzie wykorzystania właściwego wkładu filtracyjnego, który za sprawą mikroporów skutecznie blokuje przedostawanie się do instalacji zanieczyszczeń.

Nowoczesne mechaniczne filtry przeznaczone do oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia coraz częściej posiadają możliwość przepływu zwrotnego wody. Jest on stosowany w celu okresowego przeczyszczania wkładu filtracyjnego z osadzającego się na nim większych zanieczyszczeń.

Coraz szersze zastosowanie w dziedzinie uzdatniania wody znajdują także węglowe filtry, które również są przeznaczone do wody przeznaczonej do spożycia (pitnej), bazują na węglu aktywnym. Węgiel aktywny jest wykorzystywany zarówno w domowych rozwiązaniach, jak również w przemysłowym oczyszczaniu wody. Tego rodzaju urządzenia skutecznie usuwają chlor i jego pochodne, związki organiczne oraz metale ciężkie.

Rodzaje węgla aktywnego w filtrach węglowych:

 • sprasowany,
 • granulowany,
 • kokosowy.

Węgiel aktywny jest pozyskiwany z drewna oraz odpadów organicznych. Warto zaznaczyć, że skutecznie usuwa one nie tylko chlor, ale także benzen, pestycydy, herbicydy, związki radonu oraz wielu innych np. rozpuszczalników. Bloki węglowe mogą również zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, pyły, rdzę, różnego rodzaju, osady itp.) o wielkości do 0,5 mikrona. Wydajność węglowych filtrów do wody przeznaczonej do spożycia zależy przede wszystkim od temperatury wody, jej odczynu, a także od czasu kontaktu z cieczą. Im dłuższy kontakt węgla aktywnego z wodą, tym parametry oczyszczonej wody będą lepsze.

Chcąc wybrać odpowiedni filtr z myślą o oczyszczaniu wody do picia, po pierwsze przeprowadźmy analizę naszej wody w domu, ponieważ może okazać się, iż takie urządzenie nie będzie nam potrzebne. Gdy jednak okaże się, że woda płynąca z kranu pozostawia sporo do życzenia, wówczas kupując określone rozwiązanie, zwróćmy uwagę na poziom prezentowanej przez niego filtracji oraz na koszt materiałów eksploatacyjnych.

Biorąc pod uwagę wydajność oraz jakość filtracji, najefektywniejszym i zarazem najczęściej polecanym obecnie rozwiązaniem filtracyjnym wody przeznaczonej do spożycia jest odwrócona osmoza. Dzięki technologii tej z wody są usuwane najdrobniejsze zanieczyszczenia, a nawet bakterie i wirusy.

Jak prawidłowo dokonać wyboru filtra do wody?

Filtry to z całą pewnością urządzenia bardzo przydatne, a w wielu sytuacjach nawet niezbędne. Jednakże mnogość systemów przeznaczonych do domowego oczyszczania wody potrafi przyprawić o zawrót głowy. Jak wybrać właściwy filtr do wody i na co zwrócić szczególną uwagę przy jego zakupie?

Przy jego wyborze, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim dzienne zapotrzebowanie na oczyszczoną wodę. Jeśli jest ono stosunkowo niewielkie, wówczas można rozważyć zakup urządzenia dzbankowego. W sytuacji, gdy jest on znacznie większe, wtedy najlepszą inwestycją będzie nabycie nieco bardziej rozbudowanego systemu. Filtry do wody przeznaczonej do spożycia dostępne na rynku charakteryzują się różną wydajnością, co przekłada się na wysokość kosztów związanych z zakupem i późniejszą eksploatacją.

Dobór filtra powinien być również uzależniony od jakości wody. To bardzo ważne, czy zamierzamy usunąć zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek, muł, czy też związki organiczne, odpowiedzialne m.in. za nieprzyjemny zapach i smak wody przeznaczonej do spożycia. Być może przeszkadza nam rozpuszczone żelazo, odpowiedzialne za metaliczny posmak, a może naszym problemem jest wapń, powodujący osadzanie się kamienia w czajniku i innych urządzeniach.

Równie istotną kwestią, nad którą należy zastanowić się przy zakupie filtra jest fakt, czy urządzenie będzie stosowane do uzdatniania wody wodociągowej czy czerpanej z własnego ujęcia. W przypadku oczyszczania wody wodociągowej, można zdecydować się na wybór mniej zaawansowanego systemu. Jednak chcąc filtrować wodę ze studni, przed zakupem filtra najlepiej wykonać szczegółową analizę fizykochemiczną i bakteriologiczną wody. W takiej sytuacji najlepiej udać się do akredytowanego laboratorium bądź zlecić przeprowadzenie badań wody powiatowej stacji sanepidu.

Dezynfekcja wody

Badania dowodzą, że w ponad 90% przypadków woda ze studni nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia . Największym i najczęstszym problemem jest bakteriologiczne skażenie wody przez ścieki pochodzenia bytowo-gospodarczego.

Wody powierzchniowe i podziemne mogą zawierać wirusy, bakterie, pasożyty i inne organizmy chorobotwórcze. Zgodnie z przepisami woda przeznaczona do spożycia i na potrzeby gospodarcze powinna spełniać określone wymagania bakteriologiczne. Dlatego właśnie poddawana jest dezynfekcji, której celem jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych, a także zapobieżenie ich ponownemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia, przemysłowej i innej może być przeprowadzona metodami takimi jak:

 • chlorowanie
 • ozonowanie
 • dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV)
 • sterylna filtracja
 • dwutlenek chloru

Chlorowanie – najtańsza i najbardziej powszechna metoda

Najtańszą i najbardziej popularną metodą dezynfekcji wody jest chlorowanie. Do wody dodaje się chloru gazowego lub podchlorynu sodu. Proces dezynfekcji wody tą metodą powinien trwać minimum 20 minut, a jego skuteczność uzależniona jest w głównej mierze od wartości pH. Chlorowanie jest pewnym sposobem oczyszczania wody, jednak jego efektem jest gorszy smak i specyficzny zapach wody.

Ozonowanie – najsilniejszy środek dezynfekujący

Do najsilniejszych środków dezynfekujących i utleniających należy ozon. Niszczy znajdujące się w wodzie bakterie i drobnoustroje znacznie szybciej niż chlor, a jednocześnie nie zmienia jej smaku i zapachu. Jednak ma bardzo krótką trwałość, bo rzędu kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Dodatkowo jego efektywność zależy od pH wody i jej temperatury, czyli im pH jest wyższe, tym mniejsza jest trwałość ozonu. Mniej skuteczny jest więc w uzdatnianiu wody silnie zanieczyszczonej bakteriologicznie. Ozon najczęściej wykorzystywany jest jako środek dezynfekujący w procesach wytwarzania wody stołowej, w uzdatnianiu wody w obiegach chłodniczych oraz w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Dwutlenek chloru – silniejszy od chlorowania

Dwutlenek chloru – z racji tego, że jest silniejszym środkiem dezynfekującym – coraz częściej w procesach uzdatniania wody zastępuje chlor. Jego skuteczność natomiast nie zależy od wartości pH wody, a wprowadzony do niej nie wywołuje powoduje ubocznych związków chlorowcowych. Tym, co jeszcze odróżnia go od chloru, jest to, że w przeciwieństwie do niego powoduje rozkład biofilmów, które tworzą się w rurociągach i zbiornikach. Jest więc bardziej efektywny w zapobieganiu skażeniu Legionellą. Dwutlenek chloru stosuje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, wody procesowej i użytkowej w przemyśle napojów oraz spożywczym, a także do uzdatniania wody chłodniczej oraz ścieków.

Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV) – bez zmiany parametrów wody

Wśród fizycznych metod uzdatniania wody znajduje się dezynfekcja UV. Polega ona na poddawaniu wody oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego krótkiego zakresu. Podczas oczyszczania wody zniszczone zostają zarodniki, ale nie zmieniają się jednocześnie parametry wody, ani nie pogarsza jej smak czy zapach. Dezynfekcja wody promieniami ultrafioletowymi ma zastosowanie najczęściej w uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia, ścieków, wody procesowej i serwisowej oraz przemyśle.

Sterylna filtracja – głównie w medycynie i farmacji

To metoda, która wiążę się z wysokimi kosztami. Dlatego najczęściej ma zastosowanie głównie w medycynie i farmacji. Technika ta opiera się na specjalnych membranach do ultrafiltracji o wielkości porów < 0,5 µm, które są dezynfekowane w regularnych odstępach czasu. Proces sterylnej filtracji w wersji uproszczonej ma miejsce w gospodarstwach domowych, w których stosowane są małe filtry do wody przeznaczonej do spożycia.

O wyborze konkretnej metody dezynfekcji wody decyduje wiele różnych parametrów. Dlatego jest ona dopasowywana optymalnie dla każdego Klienta. Nasi specjaliści doradzają więc zawsze indywidualne rozwiązanie, biorąc pod uwagę skuteczność danej metody oraz jej opłacalność.

Akcesoria i materiały eksploatacyjne

Oferujemy m.in.:

 • kompletne stacje uzdatniania wody
 • lampy UV do dezynfekcji wody oraz żarniki i części eksploatacyjne
 • złoża filtracyjne wraz z wymianą
 • elementy stacji uzdatniania wody (m.in: głowice Clack, zbiorniki Wawe Cuber, itp.)
 • materiały eksploatacyjne (sól w tabletkach do zmiękczaczy, nadmanganian potasu)
 • środki do czyszczeni i dezynfekcji studni oraz instalacji wody pitnej
 • środki do czyszczenia instalacji C.O.
 • inhibitory korozji
 • armaturę PVC szarą i białą (Genova, Georg Fisher i itp.)
 • armaturę ze stali nierdzewnej
 • armaturę mosiężną
 • wkłady i obudowy filtracyjne (sznurkowe, węglowe, siatkowe, mechaniczne, itp.)
 • elektrozawory
 • pompy
 • węże
Zapewniamy atrakcyjne ceny, najwyższą jakość i krótkie terminy realizacji. Zamówienia w Bielsku – Białej i okolicach do 50 km często dowozimy lub wysyłamy kurierem.
Więcej produktów znajdziecie Państwo w naszym sklepie internetowym www.filtrybb.pl

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!