Badanie wody dla sanepidu w dobrej cenie - Bielsko

Prowadzimy przede wszystkim badania wody:

Cennik badań

Woda, jako jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania człowieka, powinna być systematycznie badana. Analiza wody pozwala ocenić, czy jest ona czysta i zdrowa, a także sprawdzić, czy jej spożywanie nie stanowi zagrożenia dla życia ludzi bądź czy nie wpłynie niekorzystnie na środowisko przyrodnicze.

Jakkolwiek metoda badania stanu zanieczyszczenia wody „na oko” może wydawać się prosta i skuteczna, nie dostarczy ona szczegółowych informacji na temat rodzaju zawartych w niej bakterii. Jedynym w pełni sprawdzonym oraz obiektywnym sposobem kontrolowania stanu wody w gospodarstwie domowym jest zasięgnięcie opinii profesjonalnego laboratorium, posługującego się akredytowanymi metodami badawczymi.

Kluczowym parametrem badania wody jest czystość mikrobiologiczna. Tylko fachowa analiza jest w stanie wykazać, czy poszczególne parametry nie przekraczają ściśle określonych norm, a także czy woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Niezależnie od tego, czy chcemy zbadać wodę wodociągową, pochodzącą ze studni głębinowej czy ze studni kopanej, fizykochemiczne badanie wody powinno obejmować kilka podstawowych wskaźników, takich jak:

Badanie wody

Wraz z wynikami przeprowadzonego badania wody, otrzymają Państwo szczegółowe porównanie z obowiązującymi normami, zalecenia dotyczące sposobu poprawy jakości oraz konkretną ofertę, z dokładnym opisem sposobu uzdatniania wody.

Adekwatnie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. Nr 61, poz. 417), nasze laboratorium otrzymało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co oznacza, że może pobierać próbki oraz przeprowadzać badania w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia

 

Poza analizą fizykochemiczną, równie istotne znaczenie ma mikrobiologiczne badanie wody, pozwalające ocenić w wodzie obecność bakterii (m.in. Escherichia coli, paciorkowców kałowych, Legionelli oraz Clostridium perfrigens). Niektóre z nich produkują szereg niebezpiecznych toksyn i enzymów, które są bardzo odporne na warunki środowiska oraz dezynfekcję. Po przedostaniu się do przewodu pokarmowego, powodują różnego rodzaju objawy chorobowe, charakterystyczne dla zatruć pokarmowych.

Wykonywane przez naszą firmę badania wody ze studni, wody wodociągowej czy ścieków, obejmują zarówno analizę fizykochemiczną, jak i mikrobiologiczną. Ofertę badań kierujemy przede wszystkim do klientów z miasta Bielsko, w tym do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zakładów produkcyjnych oraz ośrodków zdrowia i oświaty.

 

Papierek lakmusowy czy akredytowane laboratorium

Oferowane przez nas badania wody wykonywane są w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, uznawanych przez PSSE (Sanepid) oraz posiadających wprowadzony system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Dzięki temu nasi Klienci zyskują gwarancję otrzymania w pełni wiarygodnych wyników. Prócz tego zapewniamy Klientom także:

Badanie wody

Przeprowadzana przez nas analiza to tzw. monitoring kontrolny, który jest unormowanym
i najczęściej wykonywanym badaniem.

Oferta wykonywanych przez nas badań, obejmująca aktualnie kilkadziesiąt parametrów oznaczanych w próbkach wody i ścieków, jest przez nas stale poszerzana i dopasowywana do obowiązującego stanu prawnego, dotyczącego monitoringu wód uzdatnionych, powierzchniowych oraz ścieków. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Bielsko, ale na indywidualne życzenie klienta jesteśmy w stanie dotrzeć w każdy region województwa śląskiego.

 

Cennik

 

 Zakres

 Cena

Monitoring kontrolny fizykochemia+mikrobiologia

389 zł

Badanie fizykochemiczne:

- mętność
- barwa
- zapach
- odczyn
- żelazo ogólne
- mangan
- amoniak/jon amonowy
- azotany
- azotyny
- przewodność
- twardość ogólna

249 zł

Badanie mikrobiologiczne:

- liczba bakterii grupy coli
- liczba Escherichia coli
- Enterokoki kałowe
- Clostridium perfrigens (dla wód powierzchniowych) 

199 zł   

 

Jeżeli chcą Państwo zlecić badanie wody dla sanepisu, i zależy Państwu na niskiej cenie usługi, to zachęcamy do kontaktu.

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837  tel. 33 819 28 64