Dobór metody badania wody

 

Jakkolwiek metoda badania stanu zanieczyszczenia wody „na oko” może wydawać się prosta i skuteczna, nie dostarczy ona szczegółowych informacji na temat rodzaju zawartych w niej bakterii. Jedynym w pełni sprawdzonym oraz obiektywnym sposobem kontrolowania stanu wody w gospodarstwie domowym jest zasięgnięcie opinii profesjonalnego laboratorium, posługującego się akredytowanymi metodami badawczymi.

 

Papierek lakmusowy czy akredytowane laboratorium

Oferowane przez nas badania wody wykonywane są w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, uznawanych przez PSSE (Sanepid) oraz posiadających wprowadzony system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Dzięki temu nasi Klienci zyskują gwarancję otrzymania w pełni wiarygodnych wyników. Prócz tego zapewniamy Klientom także:

Oferta wykonywanych przez nas badań, obejmująca aktualnie kilkadziesiąt parametrów oznaczanych w próbkach wody i ścieków, jest przez nas stale poszerzana i dopasowywana do obowiązującego stanu prawnego, dotyczącego monitoringu wód uzdatnionych, powierzchniowych oraz ścieków.

Adekwatnie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. Nr 61, poz. 417), nasze laboratorium otrzymało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co oznacza, że może pobierać próbki oraz przeprowadzać badania w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia.

 

Cennik

 

 Zakres

 Cena

Monitoring kontrolny fizykochemia+mikrobiologia

349 zł

Badanie fizykochemiczne:

- mętność
- barwa
- zapach
- odczyn
- żelazo ogólne
- mangan
- amoniak/jon amonowy
- azotany
- azotyny
- przewodność
- twardość ogólna

249 zł

Badanie mikrobiologiczne:

- liczba bakterii grupy coli
- liczba Escherichia coli
- Enterokoki kałowe
- Clostridium perfrigens (dla wód powierzchniowych) 

199 zł   

 

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837  tel. 33 819 28 64