Dezynfekcja wody

Badania dowodzą, że w ponad 90% przypadków woda ze studni nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia . Największym i najczęstszym problemem jest bakteriologiczne skażenie wody przez ścieki pochodzenia bytowo-gospodarczego.

Wody powierzchniowe i podziemne mogą zawierać wirusy, bakterie, pasożyty i inne organizmy chorobotwórcze. Zgodnie z przepisami woda przeznaczona do spożycia i na potrzeby gospodarcze powinna spełniać określone wymagania bakteriologiczne. Dlatego właśnie poddawana jest dezynfekcji, której celem jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych, a także zapobieżenie ich ponownemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia, przemysłowej i innej może być przeprowadzona metodami takimi jak:

  • chlorowanie
  • ozonowanie
  • dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV)
  • sterylna filtracja
  • dwutlenek chloru

Chlorowanie – najtańsza i najbardziej powszechna metoda

Najtańszą i najbardziej popularną metodą dezynfekcji wody jest chlorowanie. Do wody dodaje się chloru gazowego lub podchlorynu sodu. Proces dezynfekcji wody tą metodą powinien trwać minimum 20 minut, a jego skuteczność uzależniona jest w głównej mierze od wartości pH. Chlorowanie jest pewnym sposobem oczyszczania wody, jednak jego efektem jest gorszy smak i specyficzny zapach wody.

Ozonowanie – najsilniejszy środek dezynfekujący

Do najsilniejszych środków dezynfekujących i utleniających należy ozon. Niszczy znajdujące się w wodzie bakterie i drobnoustroje znacznie szybciej niż chlor, a jednocześnie nie zmienia jej smaku i zapachu. Jednak ma bardzo krótką trwałość, bo rzędu kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Dodatkowo jego efektywność zależy od pH wody i jej temperatury, czyli im pH jest wyższe, tym mniejsza jest trwałość ozonu. Mniej skuteczny jest więc w uzdatnianiu wody silnie zanieczyszczonej bakteriologicznie. Ozon najczęściej wykorzystywany jest jako środek dezynfekujący w procesach wytwarzania wody stołowej, w uzdatnianiu wody w obiegach chłodniczych oraz w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Dwutlenek chloru – silniejszy od chlorowania

Dwutlenek chloru – z racji tego, że jest silniejszym środkiem dezynfekującym – coraz częściej w procesach uzdatniania wody zastępuje chlor. Jego skuteczność natomiast nie zależy od wartości pH wody, a wprowadzony do niej nie wywołuje powoduje ubocznych związków chlorowcowych. Tym, co jeszcze odróżnia go od chloru, jest to, że w przeciwieństwie do niego powoduje rozkład biofilmów, które tworzą się w rurociągach i zbiornikach. Jest więc bardziej efektywny w zapobieganiu skażeniu Legionellą. Dwutlenek chloru stosuje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, wody procesowej i użytkowej w przemyśle napojów oraz spożywczym, a także do uzdatniania wody chłodniczej oraz ścieków.

Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV) – bez zmiany parametrów wody

Wśród fizycznych metod uzdatniania wody znajduje się dezynfekcja UV. Polega ona na poddawaniu wody oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego krótkiego zakresu. Podczas oczyszczania wody zniszczone zostają zarodniki, ale nie zmieniają się jednocześnie parametry wody, ani nie pogarsza jej smak czy zapach. Dezynfekcja wody promieniami ultrafioletowymi ma zastosowanie najczęściej w uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia, ścieków, wody procesowej i serwisowej oraz przemyśle.

Sterylna filtracja – głównie w medycynie i farmacji

To metoda, która wiążę się z wysokimi kosztami. Dlatego najczęściej ma zastosowanie głównie w medycynie i farmacji. Technika ta opiera się na specjalnych membranach do ultrafiltracji o wielkości porów < 0,5 µm, które są dezynfekowane w regularnych odstępach czasu. Proces sterylnej filtracji w wersji uproszczonej ma miejsce w gospodarstwach domowych, w których stosowane są małe filtry do wody przeznaczonej do spożycia.

O wyborze konkretnej metody dezynfekcji wody decyduje wiele różnych parametrów. Dlatego jest ona dopasowywana optymalnie dla każdego Klienta. Nasi specjaliści doradzają więc zawsze indywidualne rozwiązanie, biorąc pod uwagę skuteczność danej metody oraz jej opłacalność.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!