Dezynfekcja wody

Badania dowodzą, że w ponad 90% przypadków woda ze studni nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia . Największym i najczęstszym problemem jest bakteriologiczne skażenie wody przez ścieki pochodzenia bytowo-gospodarczego.

Wody powierzchniowe i podziemne mogą zawierać wirusy, bakterie, pasożyty i inne organizmy chorobotwórcze. Zgodnie z przepisami woda przeznaczona do spożycia i na potrzeby gospodarcze powinna spełniać określone wymagania bakteriologiczne. Właśnie dlatego jest poddawana dezynfekcji, której celem jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych, a także zapobieżenie ich ponownemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia, przemysłowej i innej może być przeprowadzona metodami takimi jak:

  • chlorowanie,
  • ozonowanie,
  • dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV),
  • sterylna filtracja,
  • dezynfekcja dwutlenkiem chloru.

Chlorowanie – najtańsza i najbardziej powszechna metoda

Najtańszą i najbardziej popularną metodą dezynfekcji wody jest chlorowanie. Do wody dodaje się chloru gazowego lub podchlorynu sodu. Proces dezynfekcji wody tą metodą powinien trwać minimum 20 minut, a jego skuteczność uzależniona jest w głównej mierze od wartości pH. Chlorowanie jest pewnym sposobem oczyszczania wody, jednak jego efektem jest gorszy smak i specyficzny zapach wody.

Ozonowanie – najsilniejszy środek dezynfekujący

Do najsilniejszych środków dezynfekujących i utleniających należy ozon. Niszczy on znajdujące się w wodzie bakterie i drobnoustroje znacznie szybciej niż chlor, a jednocześnie nie zmienia jej smaku i zapachu. Ma jednak bardzo krótką trwałość, bo rzędu kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Dodatkowo jego efektywność zależy od pH wody i jej temperatury, czyli im pH jest wyższe, tym mniejsza jest trwałość ozonu. Jest więc mniej skuteczny w uzdatnianiu wody silnie zanieczyszczonej bakteriologicznie. Ozon najczęściej wykorzystywany jest jako środek dezynfekujący w procesach wytwarzania wody stołowej, w uzdatnianiu wody w obiegach chłodniczych oraz w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Dwutlenek chloru – silniejszy od chlorowania

Z racji tego, że dwutlenek chloru jest silniejszym środkiem dezynfekującym, coraz częściej w procesach uzdatniania wody zastępuje on chlor. Ponadto jego skuteczność nie zależy od wartości pH wody, a wprowadzony do niej nie powoduje ubocznych związków chlorowcowych. Tym, co jeszcze odróżnia go od chloru, jest to, że w przeciwieństwie do niego powoduje rozkład biofilmów, które tworzą się w rurociągach i zbiornikach. Jest więc bardziej efektywny w zapobieganiu skażeniu legionellą. Dwutlenek chloru stosuje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, wody procesowej i użytkowej w przemyśle spożywczym, a także do uzdatniania wody chłodniczej oraz ścieków.

Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV) – bez zmiany parametrów wody

Wśród fizycznych metod uzdatniania wody znajduje się dezynfekcja UV. Polega ona na poddawaniu wody oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego krótkiego zakresu. Podczas oczyszczania wody zniszczone zostają zarodniki, ale jednocześnie nie zmieniają się parametry wody ani nie pogarsza się jej smak czy zapach. Dezynfekcja wody promieniami ultrafioletowymi ma zastosowanie najczęściej w uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia, ścieków, wody procesowej i serwisowej oraz w przemyśle.

Sterylna filtracja – głównie w medycynie i farmacji

Ta metoda wiąże się z wysokimi kosztami, dlatego najczęściej ma zastosowanie głównie w medycynie i farmacji. Technika opiera się na specjalnych membranach do ultrafiltracji o wielkości porów < 0,5 µm, które są dezynfekowane w regularnych odstępach czasu. Proces sterylnej filtracji w wersji uproszczonej ma miejsce w gospodarstwach domowych, w których stosowane są małe filtry do wody przeznaczonej do spożycia.

O wyborze konkretnej metody dezynfekcji wody decyduje wiele różnych parametrów, dlatego jest ona optymalnie dopasowywana dla każdego klienta. Nasi specjaliści zawsze doradzają indywidualne rozwiązanie, biorąc pod uwagę skuteczność danej metody oraz jej opłacalność.

Chlorowanie wody jako najpopularniejszy sposób jej dezynfekcji – szczegóły

W trakcie procesu chlorowania wszelkie szkodliwe bakterie zostają unicestwione czystym gazowym chlorem lub związkami chloru. To, w jakiej dawce chlor do dezynfekcji wody zostanie wykorzystany, zależy w dużej mierze od jej jakości. Do sprawnego przygotowania pożądanego roztworu wykorzystuje się sprzęt nazywany chloratorem. Jak działa to urządzenie?

Chlorator składa się z:

  • przeponowej pompy ssąco-tłoczącej z silnikiem,
  • przewodu zasysającego roztwór dezynfekujący,
  • polietylenowego zbiornika na roztwór podchlorynu sodowego,
  • przewodu odprowadzającego.

Umieszcza się go w wyizolowanych pomieszczeniach z dobrą wentylacją. Największą skuteczność można uzyskać, lokalizując urządzenie jak najbliżej odbiornika, do którego zostanie przekazany podchloryn sodu.

Odkażanie wody chlorem. Co możesz zyskać?

Chlorowanie wody niesie za sobą szereg korzyści – przede wszystkim zdrowotnych. Celem procedury jest eliminacja żywych form mikroorganizmów oraz największa możliwa redukcja ich form przetrwalnikowych. Co konkretnie daje takie odkażanie wody? Pozwala przede wszystkim utrzymać elementy układu uzdatniania wody do picia w najwyższej jakości.

Chlorowanie wody wpływa także bezpośrednio na zmniejszenie biofilmu powstającego naturalnie na powierzchniach przewodów sieci wodociągowej – zarówno w sieci dystrybucji, jak i w wewnętrznych instalacjach wodociągowych. Efektywna dezynfekcja wody zapobiega także nawrotom zanieczyszczeń. Te ostatnie mogą się pojawić np. podczas awarii sieci czy w trakcie prac konserwacyjnych.

Dezynfekcja fizyczna a chemiczna wody – czym się różnią?

Fizyczne metody odkażania wody przewidują wykorzystanie w tym celu czynników powodujących zmiany mechaniczne struktury komórek. Będzie to zatem np. gotowanie wody, wdrażanie ultradźwięków czy podczerwieni. W przypadku czyszczenia chemicznego stosuje się rozmaite substancje, m.in. chlor, ozon, brom, alholole. sole glinu i wiele innych.

Choć każda z metod odznacza się wysoką efektywnością, są wśród nich rozwiązania mniej lub bardziej kosztowne. Chlorowanie wody to złoty środek między aspektami istotnymi w usłudze odkamieniania wody. To metoda wysoce skuteczna, a przy tym bardzo przystępna cenowo na tle pozostałych rozwiązań.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64