Odkamienianie

Czyszczenie instalacji - Odkamienianie - CZYSTA STUDNIA

Bardzo drogi kamień

W wymiennikach ciepła i instalacjach centralnego ogrzewania dochodzi do odkładania się osadów złożonych z kamienia wodnego (kotłowego) i produktów korozji. Osady te powodują zwężanie się przekrojów przewodów instalacji, armatury lub urządzeń kontrolno – pomiarowych. Taki stan może spowodować w konsekwencji unieruchomienie całego układu na skutek miejscowej blokady przepływu lub zapchania elementów automatyki. Znacznie częściej jednak doprowadza on do znacznego obniżenia się sprawności instalacji co przekłada się na zwiększenie kosztów ogrzewania.

Nasza oferta zawiera:

 • ocenę stanu instalacji C.O.
 • montaż instalacji do czyszczenia chemicznego
 • czyszczenie chemiczne
 • płukanie
 • kontrola skuteczności procesu
 • płukanie wodno-powietrzne (odmulanie instalacji)
 • napełnianie instalacji wodą o odpowiedniej jakości
 • dozowanie inhibitorów korozji
 • badania wody i nadzór nad instalacją
 • przygotowanie wody do celów napełniania instalacji
 • uzdatnianie wody do celów grzewczych

Czyszczenie Instalacji CO z Kamienia- Udrażnianie Instalacji

Korzyści dla Państwa

Dzięki okresowemu czyszczeniu chemicznemu układów centralnego ogrzewania i wymienników ciepła:

 • przedłuża się sprawność instalacji
 • obniżają się koszty ogrzewania
 • zwiększa się żywotność instalacji
 • zwiększa się bezawaryjność urządzeń

Gwarantujemy skuteczne usunięcie kamienia kotłowego i produktów korozji z układu centralnego ogrzewania, co w sposób znaczący przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy całej instalacji. Wszystkie usługi wykonuje wykwalifikowany personel. Stosujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska i materiałów instalacji. Zapewniamy krótkie terminy i szybki czas realizacji.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!