Płukanie sieci wodociągowej

Woda dostarczana do Naszych domów i mieszkań przez zakłady wodociągowe jest dobrej jakości i spełnia normy jakości przewidziane dla wody przeznaczonej do spożycia. Z biegiem czasu w instalacjach  odkładają się jednak osady i biofilm co ma wpływ na parametry organoleptyczne takie jak: smak, zapach i barwę wody oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne. W instalacjach wewnętrznych wody zimnej i ciepłej, w miejscach o słabym rozbiorze wody, w instalacjach zasilanych z własnych ujęć proces ten zachodzi szczególnie szybko.

Hydropneumatyczne płukanie sieci wodociągowej

Czyszczenie hydropneumatyczne polega  na płukaniu  instalacji  przy jednoczesnym wprowadzaniu sprężonego powietrza pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiednich odstępach czasu wraz z jednoczesną dezynfekcją. Wtłaczane do rurociągu powietrze wytwarzane jest przez sprężarki powietrza. Sprężone powietrze jest filtrowane przez filtry koalescencyjne i węglowe. Wpięcie następuje na zasilaniu instalacji a po czyszczeniu odciek  można kierować bezpośrednio do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Wartość ciśnienia w rurociągu podczas płukania nie przekracza dopuszczalnego  ciśnienia roboczego rurociągu.

Czyszczenie rur wodociągowych – po co je wykonywać?

Płukanie hydropneumatyczne znacząco poprawia jakość wody w instalacji oraz przyczynia się do poprawy warunków hydraulicznych pracy instalacji. Często stosowane jest jako wstępny i końcowy zabieg przy chemicznym czyszczeniu instalacji lub w przypadku instalacji silnie zanieczyszczonych. Płukanie takie często łączymy także z dezynfekcją instalacji wodociągowej.

Wodno-powietrzne czyszczenie wodociągów – zalety

Płukanie wodno-powietrzne pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na czyszczenie i dezynfekcje instalacji, zmniejszenia zużycia środków chemicznych, znaczną redukcję ilości wody potrzebnej do płukania. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób czyszczenia instalacji a przy tym najmniej inwazyjny. Płukanie prowadzimy w oparciu o normę EN 806-4:2010.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!