Dlaczego należy badać wodę

Woda wzbudzająca w nas wątpliwości za sprawą swojego zapachu lub niepokojącego koloru powinna być odpowiednio przebadana. Skuteczną i obiektywną metodą kontroli wody jest przeprowadzenie profesjonalnego badania próbki w specjalistycznym laboratorium według uwierzytelnionych metod. Na podstawie tak uzyskanych wyników badań oraz dzięki tak przeprowadzonej ekspertyzie, która powinna spełniać standardy wprowadzone w życie przez odpowiednie ustawy oraz rozporządzenia, można określić, czy woda nie jest zanieczyszczona, oraz czy nadaje się przez nas do spożycia.
Dobór odpowiednich parametrów zależny jest od:
– Zakresu- fizykochemia, mikrobiologia
– Pochodzenia: woda: wodociągowa, basenowa, ze studni kopanej/ głębinowej
– Przeznaczenia: cele prywatne (np. sprawdzenie wody ze studni, przydatności wody do spożycia itp.), cele regulowane prawnie (np. odbiór budynku, dowód w sprawie)
Koniecznie zbadaj wodę w sytuacji, gdy:
– jest mętna,
– jej smak wydaje Ci się dziwny,
– ma nieprzyjemny zapach- szczególnie siarkowodoru,
– po umyciu masz podrażnioną skórę,
– pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu,
– pozostawia szary lub biały nalot na armaturze, lub naczyniach,
– wystąpiła powódź lub zalanie studni,
studnia była długo nieużywana,
– każdorazowego wejścia człowieka do studni,
– wystąpiło zatrucie lub inne niepokojące objawy,
– z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub o obniżonej odporności.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 530 986 245
tel. 33 818 84 65