Dezynfekcja studni

Dezynfekcja wody w studni jest bez wątpienia jedną z najważniejszych czynności jakie należy wykonać po wykonaniu odwiertu, wykopaniu studni.

Woda surowa, powierzchniowa czy pochodząca z ujęć filtracyjnych, nie zawsze jest w pełni bezpieczna pod względem bakteriologicznym i w przypadku jej dalszego przeznaczenia do użycia, musi zostać poddana dezynfekcji. W coraz większym stopniu zwraca się między innymi na istnienie zagrożenia infekcją, na skutek występowania bakterii E coli czy Legionelli, bytującej w obiegach zarówno ciepłej, jak i zimnej wody.

Celem dezynfekcji studni jest przede wszystkim zniszczenie żyjących w wodzie bakterii i wirusów, a także zapobieganie wtórnemu ich rozwojowi w sieci wodociągowej. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład.

Najczęściej stosowane metody do dezynfekcji wody

W procesie dezynfekcji wody zastosowanie ma szereg różnorodnych procesów i technologii. O tym, która z metod jest najbardziej odpowiednia, decydują różne parametry. Bardzo często spełnienie oczekiwań dotyczących skuteczności i opłacalności danej metody oczyszczania, stanowi kombinację różnych technologii dezynfekcji.

Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) w studni i instalacji może być przeprowadzana zarówno metodami chemicznymi, jak i fizycznymi.

Fizyczne metody dezynfekcji wody to:

  • promieniowanie ultrafioletowe – ten sposób dezynfekcji staje się coraz bardziej popularny, a jego największą zaletą jest fakt, że nie zmienia zapachu oraz smaku wody. Skuteczność promieni UV zależy od rodzaju mikroorganizmów, rezultaty bakteriobójcze reguluje się poprzez korekcję promieniowania i czasu naświetlania, który na ogół trwa dłużej niż sześćdziesiąt sekund. Metoda ta stosowana jest w instalacji domowej.

Chemiczne metody dezynfekcji wody to:

  • chlorowanie – ta metoda polega na dodaniu do wody chloru gazowego, podchlorynu sodu bądź podchlorynu wapnia. Ilość stosowanych preparatów zależy przede wszystkim od stopnia konsumpcji chloru w cieczy oraz wynikających z norm wymagań.

Dlaczego warto zdezynfekować wodę w studni?

Na skutek działania najróżniejszych czynników, m.in. gwałtownych opadów deszczu czy roztopów woda w studni ulega z biegiem czasu zanieczyszczeniu. Prowadzi to do wzrostu liczby mikroorganizmów chorobotwórczych, zagrażających zdrowiu jej użytkowników. Aby zapobiec skutkom takich zdażeń, należy poddawać studnię regularnemu czyszczeniu oraz dezynfekcji.

Opis postępowania

Wymienione wyżej zabiegi najlepiej stosować przynajmniej raz w roku, o ile w międzyczasie nie pojawiły się opisane poniżej symptomy:

  • woda zrobiła się mętna
  • smak wody pitnej jest niepokojąco dziwny
  • woda wydaje nieprzyjemny zapach (zwłaszcza siarkowodoru – wówczas należy jak najszybciej reagować) na skórze – po umyciu rąk – zaczyna pojawiać się wysypka lub podrażnienia
  • woda osadza nalot na armaturze bądź na naczyniach
  • miała miejsce powódź lub studnia została zalana
  • w sytuacji, gdy studnia dość długo nie była używana
  • po każdym przypadku wejścia człowieka do studni
  • w przypadku wystąpienia zatrucia lub innych niepokojących objawów wywołanych wodą

Dzięki systematycznemu przeprowadzaniu czyszczenia i dezynfekcji studni, można w znaczącym stopniu zminimalizować ryzyko rozwoju mikroorganizmów oraz tworzenia się biofilmu na ścianach studni i wewnątrz instalacji.

W tak ważnej dla zdrowia ludzkiego kwestii, warto polegać na wiedzy i doświadczeniu specjalistów. Za wyborem Naszych usług przemawia szerokie grono zadowolonych Klientów, nowoczesne metody działania oraz najnowocześniejszy sprzęt i środki chemiczne.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. +48 790 367 115
tel. 33 819 28 64

Informujemy iż usługi związane z czyszczeniem studni wykonuje Pan Tomasz Zbierski kom 790 367 115 ,e-mail:studnie@wodawdomu.pl, w ramach działalności nierejestrowanej. Państwa dane osobowe nr telefonu i adres zostaną przekazane Panu Tomaszowi w celu realizacji usługi. Wszelkie informacje na stronie wodawdomu.pl mają charakter grzecznościowy a szczegóły realizacji będą ustalane bezpośrednio z Panem Tomaszem. Firma Hydrochemia mgr Łukasz Zyskowski nie jest stroną umów ,nie wystawia dokumentów sprzedaży i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Pana Tomasz Zbierskiego

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!