Filtry do wody

Nasza firma zajmuje się indywidualnym doborem filtrów na cały dom.

Wybór filtra uzależniony jest od:

 • jakości wody,
 • ilości osób w gospodarstwie domowym
 • chęci podlewania ogrodu, napełniania basenu wodą uzdatnioną lub zużycia wody m3/h w przypadku obiektów innych niż gospodarstwa domowe.

Aby filtr został prawidłowo dopasowany do Twojego domu poprosimy Cię o przeprowadzenie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.

Fizykochemiczne badanie wody powinno obejmować takie wskaźniki, jak:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • żelazo i mangan,
 • odczyn,
 • twardość,
 • utlenialność,
 • azotany i azotyny.

Z kolei analiza bakteriologiczna polega na sprawdzeniu, czy nie występują w niej organizmy, których nawet nieduża ilość może doprowadzić do zatrucia. Należą do nich:

 • bakterie grupy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 • Clostridium perfrigens (dla wód powierzchniowych)

Dodatkowo sprawdzana jest liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h (np. gram-ujemne pałeczki z rodzaju Salmonella czy prątki gruźlicy).

Następnie otrzymasz ofertę zawierającą kilkanaście stron z dokładnym opisem filtra dobranego na podstawie wszystkich przekazanych nam informacji. Wycena jest całkowicie darmowa.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem – na rynku działamy od 12 lat, wykonaliśmy około 600 stacji uzdatniania wody. Mamy 4 doświadczonych serwisantów i montażystów. Stacje uzdatniania wody montujemy do 150 km w promieniu od Bielska Białej w ciągu jednego do dwóch dni.

Chlorowanie instalacji przy zamówieniu stacji uzdatniana wody wykonujemy zawsze gratis. Oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nie wiesz jaki filtr będzie najlepszy dla Ciebie?

Masz pytania dotyczące przydomowej stacji uzdatniania wody?

Zadzwoń!

Pozostajemy do Twojej dyspozycji
kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Obecnie na rynku znajduje się bardzo dużo technologii filtrowania wody. Niektóre metody są częściej stosowane, m.in. ze względu na nieskomplikowaną instalację i niskie koszty. Oto opis najpopularniejszych technologii wykorzystywanych przez nowoczesne filtry do wody przeznaczonej do spożycia (pitnej):

 • sedymentacyjna – jej celem jest przede wszystkim usuwanie dużych zanieczyszczeń mechanicznych, o średnicy powyżej 1 mikrometra: piasku, mułu, włókiem oraz innych osadów,
 • wymiany jonowej – opracowana głównie do usuwania związków powodujących twardość wody, do odsalania bądź demineralizacji wody – w naszym kraju stosowana do oczyszczania wód do celów przemysłowych (zwłaszcza w sektorze energetyki),
 • węglowa – wykorzystująca wkłady ze specjalnie przygotowanego węgla aktywnego, umożliwiająca poprawę smaku, zapachu, barwy wody, a także usunięcie chloru i jego związków pochodnych,
 • zmiękczająca – bazująca na procesie wymiany jonów wapniowych i magnezowych na jody sodu, pozwalająca na skutecznie wyeliminowania związków żelaza i manganu,
 • odżelaziająca – polegająca na utlenianiu żelaza na skutek napowietrzania wody, aby usunąć związki wapnia i magnezu,
 • odwrócona osmoza – wykorzystująca filtrowanie pod ciśnieniem przez półprzepuszczalną błonę, przez którą przechodzą wyłącznie proste i czyste cząsteczki wody – technologia ta umożliwia skuteczne usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych, wirusów, bakterii, a także różnego rodzaju związków organicznych,
 • lampy UV – polegająca na napromieniowaniu światłem ultrafioletowym, wykazującym działanie bakteriobójcze oraz wirusobójcze,
 • wykorzystujące procesy membranowe – przeznaczone głównie do odsalania wód oraz w technikach specjalnych (np. do produkcji superczystej wody), wykorzystują takie procesy, jak elektrodializa, odwrócona elektrodializa, ultrafiltracja oraz nanofiltracja.

Istota i cel oczyszczania wody pitnej

Płytkie wody podziemne oraz woda powierzchniowa mogą być zanieczyszczone chemicznie i skażone biologicznie. Oznacza to, że mogą w nich występować chorobotwórcze wirusy, bakterie, ich formy przetrwalnikowe, a także pasożyty i wyższe organizmy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, woda do picia oraz przeznaczona na potrzeby gospodarcze, powinna spełniać określone wymagania fizykochemiczne i bakteriologiczne. Aby sprostać tym zaleceniom, woda musi być poddawana procesom uzdatniania i dezynfekcji, której celem jest niszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych, a także zapobieganie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

W technologii oczyszczania wody, zastosowanie znajduje szereg procesów. Podstawowy podział obejmuje metody chemiczne oraz fizyczne. Ważne jest, aby zastosowany sposób nie miał negatywnego wpływu na zdrowie, był przyjazny środowisku, wydajny i stosunkowo niedrogi.

Mechaniczne i węglowe filtry do wody przeznaczonej do spożycia

Mechaniczne filtry do wody montuje się najczęściej jako tzw. filtrację wstępną. Ich głównym celem jest usunięcie zanieczyszczeń stałych, takich jak piasek, muł, rdza oraz inne zawiesiny. Ich schemat funkcjonowania jest oparty na zasadzie wykorzystania właściwego wkładu filtracyjnego, który za sprawą mikroporów skutecznie blokuje przedostawanie się do instalacji zanieczyszczeń.

Nowoczesne mechaniczne filtry przeznaczone do oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia coraz częściej posiadają możliwość przepływu zwrotnego wody. Jest on stosowany w celu okresowego przeczyszczania wkładu filtracyjnego z osadzającego się na nim większych zanieczyszczeń.

Coraz szersze zastosowanie w dziedzinie uzdatniania wody znajdują także węglowe filtry, które również są przeznaczone do wody przeznaczonej do spożycia (pitnej), bazują na węglu aktywnym. Węgiel aktywny jest wykorzystywany zarówno w domowych rozwiązaniach, jak również w przemysłowym oczyszczaniu wody. Tego rodzaju urządzenia skutecznie usuwają chlor i jego pochodne, związki organiczne oraz metale ciężkie.

Rodzaje węgla aktywnego w filtrach węglowych:

 • sprasowany,
 • granulowany,
 • kokosowy.

Węgiel aktywny jest pozyskiwany z drewna oraz odpadów organicznych. Warto zaznaczyć, że skutecznie usuwa one nie tylko chlor, ale także benzen, pestycydy, herbicydy, związki radonu oraz wielu innych np. rozpuszczalników. Bloki węglowe mogą również zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, pyły, rdzę, różnego rodzaju, osady itp.) o wielkości do 0,5 mikrona. Wydajność węglowych filtrów do wody przeznaczonej do spożycia zależy przede wszystkim od temperatury wody, jej odczynu, a także od czasu kontaktu z cieczą. Im dłuższy kontakt węgla aktywnego z wodą, tym parametry oczyszczonej wody będą lepsze.

Chcąc wybrać odpowiedni filtr z myślą o oczyszczaniu wody do picia, po pierwsze przeprowadźmy analizę naszej wody w domu, ponieważ może okazać się, iż takie urządzenie nie będzie nam potrzebne. Gdy jednak okaże się, że woda płynąca z kranu pozostawia sporo do życzenia, wówczas kupując określone rozwiązanie, zwróćmy uwagę na poziom prezentowanej przez niego filtracji oraz na koszt materiałów eksploatacyjnych.

Biorąc pod uwagę wydajność oraz jakość filtracji, najefektywniejszym i zarazem najczęściej polecanym obecnie rozwiązaniem filtracyjnym wody przeznaczonej do spożycia jest odwrócona osmoza. Dzięki technologii tej z wody są usuwane najdrobniejsze zanieczyszczenia, a nawet bakterie i wirusy.

Jak prawidłowo dokonać wyboru filtra do wody?

Filtry to z całą pewnością urządzenia bardzo przydatne, a w wielu sytuacjach nawet niezbędne. Jednakże mnogość systemów przeznaczonych do domowego oczyszczania wody potrafi przyprawić o zawrót głowy. Jak wybrać właściwy filtr do wody i na co zwrócić szczególną uwagę przy jego zakupie?

Przy jego wyborze, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim dzienne zapotrzebowanie na oczyszczoną wodę. Jeśli jest ono stosunkowo niewielkie, wówczas można rozważyć zakup urządzenia dzbankowego. W sytuacji, gdy jest on znacznie większe, wtedy najlepszą inwestycją będzie nabycie nieco bardziej rozbudowanego systemu. Filtry do wody przeznaczonej do spożycia dostępne na rynku charakteryzują się różną wydajnością, co przekłada się na wysokość kosztów związanych z zakupem i późniejszą eksploatacją.

Dobór filtra powinien być również uzależniony od jakości wody. To bardzo ważne, czy zamierzamy usunąć zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek, muł, czy też związki organiczne, odpowiedzialne m.in. za nieprzyjemny zapach i smak wody przeznaczonej do spożycia. Być może przeszkadza nam rozpuszczone żelazo, odpowiedzialne za metaliczny posmak, a może naszym problemem jest wapń, powodujący osadzanie się kamienia w czajniku i innych urządzeniach.

Równie istotną kwestią, nad którą należy zastanowić się przy zakupie filtra jest fakt, czy urządzenie będzie stosowane do uzdatniania wody wodociągowej czy czerpanej z własnego ujęcia. W przypadku oczyszczania wody wodociągowej, można zdecydować się na wybór mniej zaawansowanego systemu. Jednak chcąc filtrować wodę ze studni, przed zakupem filtra najlepiej wykonać szczegółową analizę fizykochemiczną i bakteriologiczną wody. W takiej sytuacji najlepiej udać się do akredytowanego laboratorium bądź zlecić przeprowadzenie badań wody powiatowej stacji sanepidu.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!