Metody uzdatniania wody

Na czym polega uzdatnianie wody?

Jest to skomplikowany proces, polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Woda może być uzdatniana dla potrzeb:

  • komunalnych (woda przeznaczona do spożycia (pitna), woda wodociągowa)
  • przemysłowych (woda przemysłowa, zwłaszcza dla przemysłu spożywczego,woda do celów chłodniczych i grzewczych)
  • medycyny oraz farmacji

Substancje znajdujące się w wodzie to przede wszystkim związki pochodzenia naturalnego oraz substancje wprowadzone do wód wskutek działalności człowieka. Można więc zetknąć się z przekroczonymi normami żelaza, manganu, amoniaku czy azotanów. Uzdatnianie wody jest więc koniecznością. Biorąc pod uwagę fakt, iż woda jest czynnikiem o elementarnym znaczeniu nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, ale też w jego działalności gospodarczej, stosuje się różne metody jej uzdatniania. Mają one na celu dostosowanie właściwości fizykochemicznych wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, oferujemy różne metody uzdatniania wody pitnej. Cały proces technologiczny przebiera w oparciu
o szczegółową analizę wody przeprowadzoną w akredytowanym laboratorium. W zależności od uzyskanego wyniku, możemy zaproponować następujące sposoby uzdatniania wody:

  • zastosowanie filtrów mechanicznych, umożliwiających skuteczne oczyszczenie wody z ziaren piasku, zawiesin, rdzy oraz utlenionych związków żelaza.
  • odżelazianie i odmanganianie, mające na celu poprawę barwy, zapachu oraz stanu przejrzystości wody poprzez redukcję związków żelaza i manganu,
  • zmiękczanie wody, przeciwdziałające rozwojowi kamienia w urządzeniach pralniczych, grzewczych, sanitarnych oraz kuchennych – zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz obowiązującymi normami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września 2000 r., Dz.U. nr 82, poz. 937) twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/l,
  • eliminacja azotanów, których usuwanie z wody odbywa się na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych (anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl),
  • filtracja na węglu aktywnym, skutecznie usuwającą chlor i jego związki, a także zanieczyszczenia organiczne,
  • dezynfekcję przy pomocy promieniowania UV, pozwalającą uniknąć wprowadzania do wody środków chemicznych i nie zmieniając jej smaku oraz zapachu – ta metoda uzdatniania skutecznie niszczy wirusy, bakterie i inne chorobotwórcze drobnoustroje niosące zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Sposób uzdatniania wody
Przekroczone parametry jakości wody
Filtracja na węglu aktywnym
Barwa, Chlor, Mętność, Utlenialność, Węgiel organiczny, Zapach
Chlorowanie + Filtracja na węglu aktywnym
Amoniak
Ozonowanie + Filtracja na węglu aktywnym
Węgiel organiczny
Chemiczne utlenianie + Filtracja
Utlenialność
Ozonowanie
Amoniak, Azotyny, Bakterie
Chlorowanie
Azotyny, Bakterie
Odwrócona osmoza
Amoniak, Azotany, Krzemionka, Magnez, Przewodność elektryczna, Siarczany, Twardość ogólna, Wapń
Wymiana jonowa
Azotany, Krzemionka, Magnez, Siarczany, Wapń
Promieniowanie UV
Bakterie
Flokulacja + Filtracja
Barwa, Mętność, Zapach
Demineralizacja
Chlorki
Napowietrzanie
Dwutlenek węgla wolny, Zapach
Odkwaszanie
Dwutlenek węgla wolny
Alkalizacja
Dwutlenek węgla wolny
Odmanganianie
Mangan
Odsalanie
Przewodność elektryczna
Zmiękczanie
Twardość ogólna
Dekarbonizacja
Zasadowość m (zdolność do zobojętniania kwasów do pH = 4,3 (KS 4,3))
Odżelazianie
Żelazo ogólne

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!