Badanie wody

Badania wody wymagane przez Sanepid (PSSE, WSSE) w dobrej cenie na terenie całej Polski

Stale rośnie świadomość społeczna w zakresie zdrowia i ochrony środowiska, a także potrzeba podnoszenia stanu higieny wody przeznaczonej do spożycia (pitnej). Długoletnia działalność naszej firmy świetnie wpisuje się w obecne trendy. Świadczymy kompleksowe profesjonalne usługi i specjalnie opracowane rozwiązania w zakresie higieny, zwalczania bakterii i uzdatniania wody. Priorytetem jest dla nas komfort Klienta oraz skrócenie czasu na kontrolę stanu wody.
Woda jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania człowieka, dlatego powinna być systematycznie badana. Analiza wody pozwala ocenić, czy jest ona czysta i zdrowa. Badanie wody sprawdza, czy jej spożywanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz czy nie wpływa niekorzystnie na środowisko przyrodnicze.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia nasze laboratorium otrzymało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co oznacza, że może pobierać próbki oraz przeprowadzać badania w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia (pitnej).

Jeżeli chcą Państwo szybko i wygodnie zlecić badanie wody to zachęcamy do kontaktu:
kom. 530 986 245
tel. 33 818 84 65.

Oferujemy szerokie spektrum badań wody dla sanepidu fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych w atrakcyjnej cenie. Zapraszamy do naszego oddziału w Bielsku-Białej!

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!