Poradnik

Jak często należy czyścić studnie ?

Zaleca się czyszczenie i dezynfekcje studni wraz z badaniem wody minimum co dwa lata (najlepiej raz na rok).

Jak sprawdzić, jaka jest rzeczywista głębokość studni?

Głębokość studni sprawdzamy za pomocą sznurka i obciążnika (np. kamień, śruba, nakrętka). Ciężarek opuszczamy do dna, zaznaczamy na sznurku poziom górnego kręgu i długość sznurka mierzymy dostępnym metrem.

W jakich sytuacjach cena usługi może ulec zmianie?

Cena usługi może ulec podwyższeniu w przypadku:
-większej niż podano w trakcie zamówienia głębokości i średnicy studni
-znacznej ilości osadów i zabrudzeń dennych
-utrudnionego dostępu do studni
-utrudnionego wypompowania wody
-konieczności transportu osadu na znaczne odległości
-wystąpienia dodatkowych prac niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowo realizacji
-zmian technologii czyszczenia i dezynfekcji
-specyficznego zanieczyszczenia studni

Jakie badanie mam wybrać do nowej studni?

Wykonanie podstawowego badania wody (tzw. Monitoring kontrolny poszerzony) jest niezbędnym krokiem w celu oceny przydatności wody do spożycia. Wynik rozwieje ewentualne obawy lub pozwoli dobrać urządzenia do uzdatniania, jeśli okażą się potrzebne. Badanie jakości wody z przydomowej studni powinno się powtarzać co roku, aby mieć pewność, że jej jakość się nie pogorszyła (np. na skutek przenikania do wód gruntowych nieczystości z nieszczelnego szamba lub środków używanych do nawożenie pól i ochrony roślin).

Jak rozróżnić studnie kopaną od głębinowej?

Studnia kopana najczęściej jest płytka (kilka do kilkunastu metrów głębokości), składa się z kręgów lub cegły/kamienia i ma szerokość kilkudziesięciu cm. Woda jest ujmowana za pomocą pompy hydroforowej.
Studnia wiercona (głębinowa) to w dużym uproszczeniu rura „wbita w ziemię”. Studnia przydomowa ma najczęściej głębokość do 30 m i średnicę 11-15 cm. Woda jest ujmowana za pomocą pompy głębinowej.

Czy czyszczenie studni spowoduje, że woda będzie nadawała się do picia?

Niestety nie.
95% studni kopanych w Polsce ujmuje płytkie warstwy wodonośne w których woda nie nadaje się do picia bez uzdatnienia jej (montaż odpowiedniej stacji uzdatniania wody).

Po jakim czasie od czyszczenia studni można pobrać próbkę do badania?

W dniu następnym po czyszczeniu i dezynfekcji należy wypłukać instalację do zaniku zapachu chloru. Od tego momentu można pobrać próbkę. Ważne, żeby próbka została pobrana przy normalnym użytkowaniu studni. O przydatności wody do spożycia decyduje akredytowane badanie wody.

Czym dezynfekujemy studnię?

W naszych pracach używamy podchloryn sodu, dwutlenek chloru, nadtlenek wodoru.

Czy uszczelnienie studni jest trwałe?

Uszczelnienie wykonujemy specjalnym szybkoschnącym materiałem cementowym. Nie dajemy jednak gwarancji trwałości uszczelnienia z powodu trudnych do przewidzenia warunków hydraulicznych, glebowych i temperaturowych.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. +48 790 367 115
tel. 33 819 28 64

Informujemy iż usługi związane z czyszczeniem studni wykonuje Pan Tomasz Zbierski kom 790 367 115 ,e-mail:studnie@wodawdomu.pl, w ramach działalności nierejestrowanej. Państwa dane osobowe nr telefonu i adres zostaną przekazane Panu Tomaszowi w celu realizacji usługi. Wszelkie informacje na stronie wodawdomu.pl mają charakter grzecznościowy a szczegóły realizacji będą ustalane bezpośrednio z Panem Tomaszem. Firma Hydrochemia mgr Łukasz Zyskowski nie jest stroną umów ,nie wystawia dokumentów sprzedaży i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Pana Tomasz Zbierskiego

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!