Chemiczne czyszczenie instalacji c.o.

Instalacje wody powinny być okresowo czyszczone chemicznie. Ocenia się, że w celu zachowania ekonomicznej i sprawnej instalacji C.O. należy czyścić instalacje co 5 – 8 lat. Chemiczne czyszczenie polega na przepuszczeniu przez układ mieszaniny chemikaliów, które rozpuszczają zalegające osady. Mieszanina chemikaliów zawiera dodatkowo inhibitory korozji, co zmniejsza szybkość korozji oraz ogranicza odkładanie się osadu i przedłuża żywotność instalacji.

Każda instalacja jest inna. Dlatego też chemiczne czyszczenie instalacji powadzimy zróżnicowanymi metodami z zastosowaniem środków chemicznych najwyższej jakości. Oferujemy rozwiązania przygotowane specjalnie dla Państwa instalacji.

Korozja i skład wody — jak wpływają na instalacje?

Pomimo tego, że obecnie wykorzystywane w instalacjach materiały posiadają wysoką odporność na korozję oraz procesy starzeniowe, nie gwarantują one idealnej trwałości w ciągu wielu lat eksploatacji. Nawet nowe sprzęty i instalacje wymagają czyszczenia, dzięki temu mogą dłużej działać bezawaryjnie. Płukanie instalacji C.O. zapobiega również powstawaniu takich problemów, jak:

 • niedogrzanie grzejników,
 • zapowietrzanie,
 • blokowanie rur.

Sprawnie funkcjonująca instalacja zapewnia o wiele większe oszczędności niż awaryjne urządzenia, które nie działają w pełni swoich możliwości i generują dodatkowe koszty.

Systemy grzewcze zbudowane są z wielu rodzajów tworzyw, przez co możliwe jest występowanie zróżnicowanych zjawisk fizykochemicznych oraz biochemicznych w jednym układzie. Mimo szczelności wiele z nich następuje samorzutnie wskutek reakcji roztworu wodnego, który znajduje się w obiegu. Instalacja C.O. najczęściej składa się z kompozycji takich materiałów, jak:

 • stal,
 • aluminium,
 • miedź,
 • tworzywa sztuczne,
 • mosiądz.

W przypadku metali najniebezpieczniejszym zjawiskiem jest występowanie korozji elektrochemicznej. Na skutek obecności metalu i roztworu w instalacji powstaje ogniwo, co powoduje uszkadzanie wewnętrznych powierzchni w przewodach rurowych.

Przed podjęciem decyzji o czyszczeniu instalacji C.O. warto wykonać analizę fizykochemiczną pobranej z niej wody. Skład dostarczy nam odpowiednich informacji na temat tego, z jakim ewentualnym problemem możemy mieć do czynienia. Zupełnie czysta woda, choć wydaje się korzystna, ponieważ nie powoduje zjawisk elektrochemicznych, może intensywnie wymywać niektóre pierwiastki z instalacji. Natomiast woda wodociągowa zawsze posiada w swoim składzie substancje, które będą miały wpływ na obecność procesów korozyjnych. Jeśli wykonana analiza wskazuje na wzrost rozwoju mikroorganizmów i na wysokie zanieczyszczenie osadami substancji nieorganicznych, oznacza to, że wskazane jest płukanie instalacji C.O., które rozwiąże istniejące problemy.

Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania

Metoda czyszczenia chemicznego polega na wtłoczeniu do instalacji roztworu preparatu rozpuszczającego kamień wodny oraz produkty korozji i niektóre osady, a następnie wywołaniu cyrkulacji przez określony czas (najczęściej 4-6 h). Cyrkulacja odbywa się w różnych kierunkach, a czas płukania jest zależny od składu zanieczyszczeń, grubości kamienia oraz warunków hydraulicznych instalacji. Stosowane przez nas środki po korekcie i zbadaniu odczynu pH mogą być spuszczone do kanalizacji.

Przebieg realizacji czyszczenia chemicznego

 1. Spuszczenie wody z instalacji.
 2. Wpięcie do instalacji węży agregatu płuczącego.
 3. Przygotowanie i wtłoczenie preparatu.
 4. Włączenie agregatu i płukanie.
 5. Opróżnienie zładu wraz z neutralizacją i kontrolą do kanalizacji Klienta.
 6. Wypłukanie instalacji wodą.
 7. Demontaż agregatu oraz węży.
 8. Napełnienie, odpowietrzenie, uruchomienie i kontrola instalacji.
 9. Zabezpieczenie instalacji przed poprzez dodanie odpowiedniego inhibitora korozji.

Warto pamiętać, że zabezpieczenie inhibitorami korozji będzie najskuteczniejsze tylko wtedy, gdy zostanie poprzedzone czyszczeniem instalacji C.O. Preparaty zapobiegają przyszłym uszkodzeniom, ale nie rozpuszczają obecnie istniejących osadów i złogów, więc konieczne jest wcześniejsze usunięcie ich z przewodów. Nie powinno się pomijać kroku zabezpieczenia inhibitorem — płukanie instalacji C.O. i jej czyszczenie odsłania powierzchnię metalu, co sprawia, że jest ona bardziej podatna na rdzewienie. Oczyszczanie konieczne jest także, jeśli planowany jest montaż nowego kotła albo wymiana grzejników.

Chemiczne czyszczenie ciepłej wody użytkowej

Najczęstszym problemem spotykanym w instalacjach ciepłej wody socjalnej jest zarastanie kamieniem i osadami instalacji c.w.u. a szczególnie instalacji cyrkulacji. Duża ilość osadów może doprowadzić do braku cyrkulacji w instalacji, a co za tym idzie do znacznych strat energii i rozwoju bakterii. Objawami tego zjawiska mogą być uszkodzenia armatury czy obniżenie wydajności wymienników ciepła. Gdy wykonywane jest czyszczenie instalacji C.O. można przy okazji, jeśli zachodzi taka potrzeba, zadbać o przepłukanie ciepłej wody użytkowej. Czyszczenie chemiczne instalacji c.w.u polega, podobnie jak czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania, na wtłoczeniu do instalacji preparatu, a następnie cyrkulacji za pomocą agregatu. Ostatnim etapem czyszczenia jest zawsze dezynfekcja instalacji.

Płukanie hydro-pneumatyczne (wodno-powietrzne)

W celu zmniejszenia ilość środków chemicznych oraz przyspieszenia i polepszenia procesów czyszczenia chemicznego często stosujemy wstępne płukanie wodno-powietrzne instalacji. Pozwala to na usunięcie z niej szlamu, mułu oraz osadów miękkich i półtwardych oraz znaczną redukcję używanych środków chemicznych. Dwuetapowy proces pozwala na wstępne pozbycie się zanieczyszczeń, co przyspiesza kolejne działania, mające na celu przywrócenie systemu do pełnej sprawności. Czyszczenie chemiczne poprzedzone płukaniem wodno-powietrznym jest najskuteczniejszym i najszybszym sposobem czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

kom. 602 107 837
tel. 33 819 28 64

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!