Oferta i cennik badań wody

Oferta wykonywanych przez nas badań obejmuje parametry oznaczane w próbkach wody opracowane przez grupę specjalistów na podstawie wytycznych Sanepidu (PSSEWSSEPIS), najczęściej pojawiających się problemów oraz zapytań związanych z analizą wody.
Jakkolwiek metoda badania stanu zanieczyszczenia wody „na oko” może wydawać się prosta i skuteczna, nie dostarczy ona szczegółowych informacji na temat rodzaju zawartych w niej bakterii. Jedynym w pełni sprawdzonym oraz obiektywnym sposobem kontrolowania stanu wody w gospodarstwie domowym jest zasięgnięcie opinii profesjonalnego laboratorium, posługującego się akredytowanymi metodami badawczymi.

Badania mikrobiologiczne
Kluczowym parametrem badania wody jest czystość mikrobiologiczna. Tylko fachowa analiza jest w stanie wykazać, czy poszczególne parametry nie przekraczają ściśle określonych norm, a także czy woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Mikrobiologiczne badanie wody ma istotne znaczenie, pozwalające ocenić w wodzie obecność bakterii (m.in. Escherichia coli, paciorkowców kałowych, Legionelli oraz Clostridium perfrigens). Niektóre z nich produkują szereg niebezpiecznych toksyn i enzymów, które są bardzo odporne na warunki środowiska oraz dezynfekcję. Po przedostaniu się do przewodu pokarmowego powodują różnego rodzaju objawy chorobowe, charakterystyczne dla zatruć pokarmowych.

Badania fizykochemiczne
Niezależnie od tego, czy chcemy zbadać wodę wodociągową, pochodzącą ze studni głębinowej czy ze studni kopanej, fizykochemiczne badanie wody powinno obejmować kilka podstawowych wskaźników, takich jak:
mętność,
barwa,
zapach,
żelazo,
mangan,
odczyn,
twardość,
utlenialność,
azotany,
azotyny.
Wykonywane przez naszą firmę badania wody ze studni, wody wodociągowej czy ścieków, obejmują zarówno analizę fizykochemiczną, jak i mikrobiologiczną. Ofertę badań kierujemy do klientów z całej Polski, w tym do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zakładów produkcyjnych oraz ośrodków zdrowia i oświaty.

Papierek lakmusowy czy akredytowane laboratorium

Oferowane przez nas badania wody wykonywane są w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, uznawanych przez PSSE (Sanepid) oraz posiadających wprowadzony system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Dzięki temu nasi Klienci zyskują gwarancję otrzymania w pełni wiarygodnych wyników.
Naszym Klientom zapewniamy także:
-miłą, sprawną oraz kompetentną obsługę
-profesjonalizm na najwyższym poziomie
-szybki czas realizacji zleconych usług
-przystępne ceny
-korzystne rabaty
-dogodne dla Klienta godziny poboru próbek wody
-gratisowe, w pełni profesjonalne doradztwo
Oferta wykonywanych przez nas badań, obejmująca aktualnie kilkaset parametrów oznaczanych w próbkach wody i ścieków, jest przez nas stale poszerzana i dopasowywana do obowiązującego stanu prawnego, dotyczącego monitoringu wód uzdatnionych, powierzchniowych oraz ścieków. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Bielsko-Biała, ale na indywidualne życzenie klienta jesteśmy w stanie dotrzeć w każdy region województwa śląskiego, a także całej Polski.
Najczęściej wybierane badanie wody ze studni to tzw. monitoring kontrolny:

Cennik

Zakres: Cena:
Monitoring kontrolny fizykochemia + mikrobiologia 439,99 zł
Badanie fizykochemiczne:
– mętność,
– barwa,
– zapach,
– odczyn,
– żelazo ogólne,
– mangan,
– amoniak/jon amonowy,
– azotany,
– azotyny,
– przewodność,
– twardość ogólna,
– utlenialność.
299,99 zł
Badanie mikrobiologiczne:
– liczba bakterii grupy coli,
– liczba Escherichia coli,
– Enterokoki kałowe,
– Clostridium perfrigens (dla wód powierzchniowych),
– Liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h.
297,99 zł 

Jeżeli chcą Państwo zlecić badanie wody lub uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu:

kom. 530 986 245
tel. 33 818 84 65