Studnia czy woda z wodociągów – co wybrać przy budowie domu?

Woda ze studni czy z kanalizacji?

Osoby planujące budowę własnego domu stają przed wieloma dylematami. Jednym z nich jest to, czy zdecydować się na własną studnię jako dodatkowe źródło wody. Podejmując decyzję, warto wziąć pod uwagę różne czynniki. Woda z wodociągów musi spełniać surowsze standardy sanitarno-higieniczne, a podłączenie do nich nie zawsze jest możliwe. Jednak korzystanie z własnej studni może być bardziej ekologiczne i tańsze w długoterminowej perspektywie.

Najważniejsze korzyści płynące z własnego ujęcia wody 

Inwestycja we własne ujęcie wody nie tylko przynosi oszczędności na rachunkach za wodę, ale także zapewnia niezależność od sieci wodociągowej. Zmartwienia związane z awariami, pękniętymi rurami i przerwami w dostawach z powodu konserwacji, mogą dzięki niemu odejść w niepamięć. Ponadto, studnie głębinowe wykonane z wysokiej jakości materiałów są niezwykle odporne na uszkodzenia i działanie czynników zewnętrznych, co gwarantuje długotrwałe korzystanie z nich do różnych celów. Dostęp do darmowej wody pozwala na wykorzystanie jej w gospodarstwie, np.: 

  • do podlewania ogrodu, 
  • mycia samochodu, 
  • zasilania stawów, 
  • zasilania basenów. 

Dodatkowo wybudowanie własnego ujęcia może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Ograniczenie zużycia oraz transportu wody z sieci publicznej zmniejsza między innymi emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto właściciel studni może kontrolować jakość wody, co przekłada się na swobodę korzystania z niej do różnych celów. Inwestycja taka może też zwiększyć atrakcyjność i wartość nieruchomości, zwłaszcza jeśli jej właściciel planuje sprzedaż lub wynajem domu.

Czy zawsze można wybrać studnię zamiast wodociągu?

Podczas planowania budowy domu, należy rozważyć, czy korzystniejszą opcją będzie przyłączenie się do sieci wodociągowej, czy też budowa własnej studni głębinowej. Choć wiele osób uważa zbiorniki te za atrakcyjną alternatywę ze względu na generowane oszczędności, warto pamiętać, że nie zawsze jest to wykonalne. Dla działek, których nie można przyłączyć do ogólnodostępnej sieci wodociągowej, sprawa jest znacznie prostsza. W tym przypadku wiercenie studni staje się wręcz koniecznością. 

Budowa przyłącza do sieci wodociągowej jest procesem mniej skomplikowanym niż zakładanie studni, ale wymaga załatwienia wielu formalności. Zdobycie pełnej dokumentacji zajmuje dużo czasu, co może wstrzymywać wiele prac na placu budowy. Własna studnia stanowi natomiast korzystne rozwiązanie w przypadku braku dostępu do sieci wodociągowej.

Czy można korzystać równocześnie ze studni i wodociągu? 

Inwestorzy zastanawiają się często czy można wykorzystywać wodę z wodociągu i ze studni w jednym domu. Przepisy prawa polskiego nie zabraniają takiego rozwiązania. Jest to dość powszechnie wybierana opcja, szczególnie w przypadku domów jednorodzinnych, gdzie studnia może służyć jako dodatkowe źródło wody, a wodociąg jako główne. Zanim podejmie się jakąkolwiek decyzję, należy upewnić się, że korzystanie z obu źródeł wody jest zgodne z lokalnymi przepisami i normami dotyczącymi jakości wody oraz zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. 

Warto mieć też na uwadze, że własne ujęcie trzeba będzie regularnie kontrolować. Normy jakościowe dla takiej wody są mniej rygorystyczne niż dla tej z wodociągów. Aby uniknąć zatrucia, należy cyklicznie oddawać próbki do laboratorium. 

Studnie głębinowe są zwykle wybierane ze względu na: 

  • wyższą trwałość,
  • mniejszą podatność na różnego rodzaju zanieczyszczenia
  • oszczędność pieniędzy. 

Ich wykonanie wymaga użycia wiertnic, co umożliwia dostęp do wody z głębokości kilkudziesięciu metrów. Warto pamiętać, że taka studnia powinna być odpowiednio oddalona od granicy działki (co najmniej 5 metrów), zbiornika na ścieki (co najmniej 15 metrów) oraz od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (co najmniej 30 metrów).

Woda ze studni a opłaty za ścieki

Kolejną ważną kwestią, którą należy rozważyć, decydując się na budowę własnej studni, jest sposób odprowadzania ścieków. Ich ilość ustala się przeważnie na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W miastach opłaty te często są wyższe niż na obszarach wiejskich. W zależności od tych czynników, opłaty za ścieki mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. 

Kwestia rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków bywa jednak problematyczna. Jeśli użytkownik nie korzysta z urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Jest ona zazwyczaj równa ilości wody pobranej lub określonej w tej umowie. Natomiast ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań głównego wodomierza lub przeciętnych norm zużycia, gdy wodomierz główny jest niedostępny.

Wybór między własną studnią a wodociągiem nie zawsze jest oczywisty. Korzyści z jednego i drugiego rozwiązania są liczne. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto rozważyć wszelkie za i przeciw oraz dokonać kalkulacji kosztów. Dzięki temu można dowiedzieć się, która z inwestycji będzie bardziej opłacalna. 

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!