Wiercenie studni głębinowej – cena i zalecenia 

wiercenie studni

Mimo wysokich kosztów studni głębinowej, które mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych, inwestycja ta może okazać się opłacalna ze względu na brak opłat za wodę miejską oraz elastyczność korzystania z darmowego źródła wody. W kontekście zmieniających się taryf na wodę i ścieki, decyzja o budowie własnego ujęcia staje się coraz bardziej atrakcyjna dla właścicieli domów jednorodzinnych. Sprawdźmy, jakie są zalecenia i ceny wiercenia studni

Czy na każdej posesji można wykopać studnię?

Chęć budowy studni na własnej działce wymaga wcześniejszego powiadomienia starostwa powiatowego oraz przestrzegania przepisów prawa geologicznego i górniczego. Zgodnie z prawem, wykonywanie wykopów oraz otworów wiertniczych do głębokości 30 m w celu poboru wód podziemnych o ilości do 5 m sześciennych nie wymaga zatwierdzenia. W takim przypadku już po 30 dniach od zawiadomienia starostwa można rozpocząć prace nad budową studni głębinowej. 

Odległości lokalizacji studni określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Uwzględniają m.in.:

 • odległość od granicy działki, 
 • osi rowu przydrożnego, 
 • budynków inwentarskich, 
 • zbiorników na nieczystości,
 • przewodów kanalizacyjnych. 

Ponadto lokalizacja studni jest uwarunkowana położeniem warstwy wodonośnej, którą można określić za pomocą opinii hydrologa lub radiestety. Przed budową zbiornika warto sprawdzić także ewentualne ograniczenia prawne, które ciążą na nieruchomości. Można to zrobić, korzystając z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub warunków zabudowy.

Jakie wymagania trzeba spełnić przed wykopaniem studni? 

Przy budowie studni głębinowej istnieje szereg zaleceń oraz wytycznych, których przestrzeganie jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania zbiornika i ochrony środowiska. Wytyczne te mają na celu zagwarantowanie odpowiedniego zabezpieczenia studni oraz utrzymanie wysokiej jakości wody, która będzie z niej czerpana. 

Dla studni bez urządzenia pompowego część nadziemna powinna mieć wysokość minimum 0,9 m nad poziomem terenu. Należy zabezpieczyć ją solidnym i nieprzepuszczalnym przykryciem. Natomiast dla studni z urządzeniem pompowym, ta część powinna mieć wysokość 0,2 m ponad poziomem terenu i być wyposażona w przykrycie odpowiadające wielkości obudowy. 

Ważne jest również, aby została wykonana z materiału nieprzepuszczalnego, wytrzymałego na przewidywane obciążenia. Teren wokół studni kopanej powinien być utwardzony na co najmniej 1-metrowym pasie z 2% spadkiem w kierunku zewnętrznym. Jeśli chodzi o ujęcie wód podziemnych za pomocą studni głębinowej, teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej rury, powinien być zabezpieczony, a przepust przez utwardzoną nawierzchnię studniowy stosownie uszczelniony.

Ile kosztuje wykopanie studni głębinowej? 

Ceny studni głębinowych w Polsce zależą od głębokości i mogą oscylować między 150 a 300 złotych za metr bieżący. Na ostateczny koszt studni głębinowej wpływa jednak wiele zmiennych czynników. Do opłat za wykonanie prac wiertniczych, trzeba doliczyć wydatki na pompę głębinową, rury i filtr. Nowoczesne pompy, które są kluczowym elementem studni, kosztują obecnie od 450 do 600 złotych. Rury zazwyczaj wykonane z polietylenu kosztują średnio 70 złotych za metr bieżący. Filtr, który chroni studnię przed zanieczyszczeniami, może kosztować natomiast od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od wybranego modelu.

Należy również pamiętać, że do kosztów wykopania studni o głębokości powyżej 30 m, trzeba będzie doliczyć jednorazową opłatę za pozwolenie wodnoprawne, które kosztuje od 5000 do 7000 złotych.

Jak można zauważyć, ceny studni głębinowych nie są stałe. Chociaż pewne opłaty pozostają niezmienne, ostateczny koszt jej budowy jest uzależniony przede wszystkim od: 

 • głębokości, 
 • sposobu poboru wody,
 • spełnienia stawianych przez polskie prawo warunków. 

Zanim podejmie się decyzję o wykopaniu zbiornika na własnej posesji, zawsze warto rozważyć wszelkie za i przeciw. Jeśli nieruchomość jest podłączona do sieci wodno-kanalizacyjnej, studnia może stanowić dodatkowe ujęcie, które pozwoli w dłuższej perspektywie generować spore oszczędności. 

Ile kosztuje wykopanie studni głębinowej o głębokości 25 m?

Wykopanie studni głębinowej to inwestycja wymagająca uwagi i staranności, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. To, ile kosztuje wykopanie studni głębinowej o głębokości 25 m, może różnić się w zależności od kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę.

Cena studni głębinowej, poza jej głębokością, może być uzależniona też od lokalnych regulacji i przepisów dotyczących budowy. Niektóre obszary wymagają bowiem dodatkowych badań geologicznych lub zezwoleń, co może wpłynąć na ostateczny koszt wykopania studni. Często wpływają na nią także wymagania dotyczące jakości materiałów używanych do postawienia konstrukcji. 

Warto również wziąć pod uwagę dodatkowe elementy oferowane przez firmę wykonawczą, takie jak: 

 • rodzaj rur, 
 • systemy filtracyjne,
 • usługi dodatkowe, np. czyszczenie studni czy sporządzenie protokołu powykonawczego. 

Każdy z tych dodatków może podnieść cenę, ale również wpłynąć pozytywnie na wydajność i trwałość zbiornika. Obecnie cena wykopania studni 1 mb (metr bieżący) wynosi średnio 300 zł netto. Przy głębokości 25 m daje to kwotę 7500 zł netto. Ostateczny koszt studni głębinowej będzie zależał jednak od cen oferowanych przez wybranego wykonawcę oraz materiałów.

Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!